Niet elk idee komt in aanmerking voor het bekomen van de premie. Het moet gaan om een idee dat een aantoonbare meerwaarde heeft voor het bedrijf. Bovendien moet de onderneming minstens overgaan tot het uitwerken van een prototype. En het project moet worden gevalideerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het bedrag aan innovatiepremies is ook beperkt. Het mag niet meer bedragen dan 1 procent van de totaliteit van de lonen die de werkgever dat jaar uitbetaalt. Bovendien mag niet meer dan 10 procent van de werknemers een premie krijgen. Voor ondernemingen met hoogstens 30 werknemers ligt het maximum op 3 personen. En per innovatie mogen hoogstens 10 personen een premie ontvangen. De innovatiepremie mag niet in de plaats van een andere vorm van verloning komen. Per persoon mag hoogstens een maandloon extra worden uitgekeerd. Op dit maandloon moeten geen sociale bijdragen of RSZ worden betaald. De innovatiepremie werd voor het eerst ingevoerd in 2006. De regeling werd vervolgens steeds verlengd. De laatste keer tot 1 januari 2013. En nu dus tot 1 januari 2015. (Belga)

Niet elk idee komt in aanmerking voor het bekomen van de premie. Het moet gaan om een idee dat een aantoonbare meerwaarde heeft voor het bedrijf. Bovendien moet de onderneming minstens overgaan tot het uitwerken van een prototype. En het project moet worden gevalideerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het bedrag aan innovatiepremies is ook beperkt. Het mag niet meer bedragen dan 1 procent van de totaliteit van de lonen die de werkgever dat jaar uitbetaalt. Bovendien mag niet meer dan 10 procent van de werknemers een premie krijgen. Voor ondernemingen met hoogstens 30 werknemers ligt het maximum op 3 personen. En per innovatie mogen hoogstens 10 personen een premie ontvangen. De innovatiepremie mag niet in de plaats van een andere vorm van verloning komen. Per persoon mag hoogstens een maandloon extra worden uitgekeerd. Op dit maandloon moeten geen sociale bijdragen of RSZ worden betaald. De innovatiepremie werd voor het eerst ingevoerd in 2006. De regeling werd vervolgens steeds verlengd. De laatste keer tot 1 januari 2013. En nu dus tot 1 januari 2015. (Belga)