Heel wat polissen bevatten standaard de wettelijke erfgenamen als begunstigde. Dit zijn degenen die de wet als erfgenamen aanduidt als er geen andere regeling is getroffen. Zij krijgen dan elk een gelijk deel in volle eigendom. Indien de verzekeringsnemer bijvoorbeeld een vrouw en twee kinderen nalaat, ontvangen ze elk een derde van het kapitaal van de levensverzekering. Vanaf 5 maart 2014 wordt deze regeling ingrijpend gewijzigd. Voortaan zal het tegoed van een levensverzekering worden uitbetaald aan de nalatenschap, ook al stipuleert de polis dat de wettige erfgenamen de begunstigden zijn. De uitkering van het kapitaal zal dan dezelfde weg volgen als de regeling van de rest van de erfenis. Dit betekent dat ook mensen die via een testament of huwelijkscontract extra worden begunstigd een deel kunnen krijgen. Maar zelfs zonder testament zijn er wijzigingen. In bovenstaand voorbeeld zal de overlevende echtgenote immers het vruchtgebruik (intresten) krijgen dat het kapitaal opbrengt en de twee kinderen elk de helft van de naakte eigendom. Wie toch wil dat het kapitaal van zijn levensverzekering exclusief naar de wettige erfgenamen gaat, zal dit expliciet moeten melden aan de verzekeringsmaatschappij. In dat geval zal in het contract worden gestipuleerd dat er wordt afgezien van de wet. (Belga)

Heel wat polissen bevatten standaard de wettelijke erfgenamen als begunstigde. Dit zijn degenen die de wet als erfgenamen aanduidt als er geen andere regeling is getroffen. Zij krijgen dan elk een gelijk deel in volle eigendom. Indien de verzekeringsnemer bijvoorbeeld een vrouw en twee kinderen nalaat, ontvangen ze elk een derde van het kapitaal van de levensverzekering. Vanaf 5 maart 2014 wordt deze regeling ingrijpend gewijzigd. Voortaan zal het tegoed van een levensverzekering worden uitbetaald aan de nalatenschap, ook al stipuleert de polis dat de wettige erfgenamen de begunstigden zijn. De uitkering van het kapitaal zal dan dezelfde weg volgen als de regeling van de rest van de erfenis. Dit betekent dat ook mensen die via een testament of huwelijkscontract extra worden begunstigd een deel kunnen krijgen. Maar zelfs zonder testament zijn er wijzigingen. In bovenstaand voorbeeld zal de overlevende echtgenote immers het vruchtgebruik (intresten) krijgen dat het kapitaal opbrengt en de twee kinderen elk de helft van de naakte eigendom. Wie toch wil dat het kapitaal van zijn levensverzekering exclusief naar de wettige erfgenamen gaat, zal dit expliciet moeten melden aan de verzekeringsmaatschappij. In dat geval zal in het contract worden gestipuleerd dat er wordt afgezien van de wet. (Belga)