Via een internetpoll vroeg ING internetgebruikers welk thema volgens hen de verkiezinsgdebatten zou bepalen. De meningen zijn vrij uitgesproken, want ruim de helft van de respondenten (53,3%) denkt dat het vooral over de economie zal gaan. Amper 25,7% van de respondenten verwacht dat de communautaire aspecten in de campagne centraal zullen staan (dat cijfer is zelfs nog iets lager bij de Nederlandstaligen - 23,1% - dan bij de Franstaligen - 28,7%) en 21% heeft hierover geen mening. "In de eerste weken van de campagne waren er tussen de politieke partijen al wat confrontaties over economische thema's. Na de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en net vóór het aanbreken van een periode waarop de vergrijzing haar stempel zal drukken, is er aan economische thema's geen gebrek: sanering van de overheidsfinanciën, hervorming van de fiscaliteit, financiering van een sociale zekerheid die almaar meer middelen opeist, uitbetaling van de pensioenen, concurrentievermogen, aantrekkingskracht voor nieuwe investeringen, om er maar enkele te noemen," kandert ING de resultaten. Ook een eventuele grootschalige belastinghervorming houdt de kiezers bezig, al zijn de meningen verdeeld over de vraag of die er in een volgende legislatuur ook daadwerkelijk komt. Een derde van de respondenten denkt van wel, een derde denkt van niet en nog een derde verwacht eerder kleine veranderingen. De Nederlandstalige respondenten lijken er wel sterker van overtuigd dat er een belastinghervorming komt (38%) dan de Franstaligen (30%). (Belga)

Via een internetpoll vroeg ING internetgebruikers welk thema volgens hen de verkiezinsgdebatten zou bepalen. De meningen zijn vrij uitgesproken, want ruim de helft van de respondenten (53,3%) denkt dat het vooral over de economie zal gaan. Amper 25,7% van de respondenten verwacht dat de communautaire aspecten in de campagne centraal zullen staan (dat cijfer is zelfs nog iets lager bij de Nederlandstaligen - 23,1% - dan bij de Franstaligen - 28,7%) en 21% heeft hierover geen mening. "In de eerste weken van de campagne waren er tussen de politieke partijen al wat confrontaties over economische thema's. Na de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en net vóór het aanbreken van een periode waarop de vergrijzing haar stempel zal drukken, is er aan economische thema's geen gebrek: sanering van de overheidsfinanciën, hervorming van de fiscaliteit, financiering van een sociale zekerheid die almaar meer middelen opeist, uitbetaling van de pensioenen, concurrentievermogen, aantrekkingskracht voor nieuwe investeringen, om er maar enkele te noemen," kandert ING de resultaten. Ook een eventuele grootschalige belastinghervorming houdt de kiezers bezig, al zijn de meningen verdeeld over de vraag of die er in een volgende legislatuur ook daadwerkelijk komt. Een derde van de respondenten denkt van wel, een derde denkt van niet en nog een derde verwacht eerder kleine veranderingen. De Nederlandstalige respondenten lijken er wel sterker van overtuigd dat er een belastinghervorming komt (38%) dan de Franstaligen (30%). (Belga)