Liefst 3 op de 10 Belgen zegt helemaal geen spaargeld te hebben. Slechts 20% van de Belgische respondenten beweert dat zijn spaargeld in 2013 aangroeide. Hiertegenover staat 37% die zijn spaarcenten in het afgelopen jaar zag slinken, significant meer vrouwen (41%) dan mannen (33%). België bevindt zich wat dit betreft in de Europese middenmoot. 38% van de Belgen aan dat zijn financiën in het voorbije trimester zijn verslechterd als gevolg van de conjunctuur. Dit is minder dan vorig jaar, toen nog 47% zijn financiën zag achteruitgaan. Bovendien is voor 46% van de Belgen de voorbije drie maanden niets veranderd. Het dieptepunt van de crisis lijkt bereikt. 43% van de respondenten geeft aan dat hij onvoldoende geld opzij heeft staan om zijn huidige uitgavenniveau gedurende drie maanden te handhaven mocht zijn inkomen plots dalen . Bovendien maakt een meerderheid (54%) zich financiële zorgen, opnieuw significant meer vrouwen (60%). Ondanks het verbeterde consumentenvertrouwen weegt de bezorgdheid voorlopig nog en wil de Belg meer sparen. Opvallend zijn ook de regionale verschillen. Bijna 2 op de 3 Vlamingen en Brusselaars zeggen dat ze over spaargeld beschikken, tegenover iets meer dan 4 op de 10 Walen. Een vierde van de Brusselaars en de Vlamingen zag zijn spaargeld in het voorbije jaar nog toenemen, terwijl dat bij de Walen maar bij 13% het geval was. In Vlaanderen is 53% van de gezinnen naar eigen zeggen schuldenvrij, in Wallonië slechts 38%. (Belga)

Liefst 3 op de 10 Belgen zegt helemaal geen spaargeld te hebben. Slechts 20% van de Belgische respondenten beweert dat zijn spaargeld in 2013 aangroeide. Hiertegenover staat 37% die zijn spaarcenten in het afgelopen jaar zag slinken, significant meer vrouwen (41%) dan mannen (33%). België bevindt zich wat dit betreft in de Europese middenmoot. 38% van de Belgen aan dat zijn financiën in het voorbije trimester zijn verslechterd als gevolg van de conjunctuur. Dit is minder dan vorig jaar, toen nog 47% zijn financiën zag achteruitgaan. Bovendien is voor 46% van de Belgen de voorbije drie maanden niets veranderd. Het dieptepunt van de crisis lijkt bereikt. 43% van de respondenten geeft aan dat hij onvoldoende geld opzij heeft staan om zijn huidige uitgavenniveau gedurende drie maanden te handhaven mocht zijn inkomen plots dalen . Bovendien maakt een meerderheid (54%) zich financiële zorgen, opnieuw significant meer vrouwen (60%). Ondanks het verbeterde consumentenvertrouwen weegt de bezorgdheid voorlopig nog en wil de Belg meer sparen. Opvallend zijn ook de regionale verschillen. Bijna 2 op de 3 Vlamingen en Brusselaars zeggen dat ze over spaargeld beschikken, tegenover iets meer dan 4 op de 10 Walen. Een vierde van de Brusselaars en de Vlamingen zag zijn spaargeld in het voorbije jaar nog toenemen, terwijl dat bij de Walen maar bij 13% het geval was. In Vlaanderen is 53% van de gezinnen naar eigen zeggen schuldenvrij, in Wallonië slechts 38%. (Belga)