Het overstromingsgevaar kan zowel komen uit waterlopen uit de buurt, als van heuvels rondom het onroerend goed. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen effectief overstromingsgevoelige gebieden en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. Tot de eerste categorie behoren gebieden die recentelijk nog onder water liepen of die zich bevinden in een gebied waar een rekenkundig model aangeeft dat er minstens om de honderd jaar een overstroming mag worden verwacht. Tot de tweede categorie horen de gronden waar overstroming mogelijk is bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan een waterkering zoals een dijkbreuk. Bij gevoeligheid van overstromingen moet de informatie ook in de publiciteit voor de verkoop worden opgenomen. Alleen voor kleine raamaffiches met te koop of te huur is dit niet nodig. Als een grond of een woning niet in een overstromingsgevoelig gebied ligt, is geen melding verplicht. (Belga)

Het overstromingsgevaar kan zowel komen uit waterlopen uit de buurt, als van heuvels rondom het onroerend goed. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen effectief overstromingsgevoelige gebieden en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. Tot de eerste categorie behoren gebieden die recentelijk nog onder water liepen of die zich bevinden in een gebied waar een rekenkundig model aangeeft dat er minstens om de honderd jaar een overstroming mag worden verwacht. Tot de tweede categorie horen de gronden waar overstroming mogelijk is bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan een waterkering zoals een dijkbreuk. Bij gevoeligheid van overstromingen moet de informatie ook in de publiciteit voor de verkoop worden opgenomen. Alleen voor kleine raamaffiches met te koop of te huur is dit niet nodig. Als een grond of een woning niet in een overstromingsgevoelig gebied ligt, is geen melding verplicht. (Belga)