De inflatie in ons land blijft in 2014 aan de lage kant, net zoals dit jaar het geval was. Dat blijkt alvast uit de prognoses van het Planbureau. Op basis van cijfers van de FOD Economie zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2013 op 1,1% en in 2014 op 1,1% uitkomen, tegenover 2,84% in 2012 en 3,53% in 2011. De groeivoet van de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2013 gemiddeld 1,2% en in 2014 1,2% bedragen, tegenover 2,65% in 2012 en 3,06% in 2011. De spilindex zou overschreden worden in juni 2014. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juli 2014 en de wedden van het overheidspersoneel in augustus 2014 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De spilindex werd voorlopig voor het laatst overschreden in november 2012. Bij het opstellen van de prognose werd er gerekend met een (jaargemiddelde) olieprijs van 109 dollar per vat in 2013 en 109 dollar per vat in 2014. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,33 dollar per euro in 2013 en 1,36 dollar per euro in 2014. In zijn vooruitzichten houdt het Planbureau nog geen rekening met de verlaging van de btw op elektriciteit vanaf april 2014 omdat de concrete en specifieke modaliteiten nog niet volledig gekend zijn. (Belga)

De inflatie in ons land blijft in 2014 aan de lage kant, net zoals dit jaar het geval was. Dat blijkt alvast uit de prognoses van het Planbureau. Op basis van cijfers van de FOD Economie zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2013 op 1,1% en in 2014 op 1,1% uitkomen, tegenover 2,84% in 2012 en 3,53% in 2011. De groeivoet van de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2013 gemiddeld 1,2% en in 2014 1,2% bedragen, tegenover 2,65% in 2012 en 3,06% in 2011. De spilindex zou overschreden worden in juni 2014. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juli 2014 en de wedden van het overheidspersoneel in augustus 2014 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De spilindex werd voorlopig voor het laatst overschreden in november 2012. Bij het opstellen van de prognose werd er gerekend met een (jaargemiddelde) olieprijs van 109 dollar per vat in 2013 en 109 dollar per vat in 2014. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,33 dollar per euro in 2013 en 1,36 dollar per euro in 2014. In zijn vooruitzichten houdt het Planbureau nog geen rekening met de verlaging van de btw op elektriciteit vanaf april 2014 omdat de concrete en specifieke modaliteiten nog niet volledig gekend zijn. (Belga)