Vooral de evolutie in de hypothecaire kredietverlening is opvallend. Met 294 785 nieuwe contracten werden er 8,2% minder hypothecaire kredieten toegekend dan in 2012. De daling deed zich vooral voor in het tweede semester (- 18,0%). Daarmee valt het aantal nieuwe hypotheekleningen op jaarbasis terug tot op het niveau van 2009. Het aantal wanbetalingen nam wel toe met 4.9%. Met 511 137 nieuwe leningen op afbetaling (+ 6,4% tegenover 2012) wordt hetzelfde niveau bereikt als in de periode 2007-2011. Ook het aantal nieuwe kredietopeningen is met 3,0% toegenomen tot 538 038. Het aantal nieuwe verkopen op afbetaling ten slotte is met 12,2% gedaald, wat de trend van de voorbije jaren bevestigt. Het aantal wanbetalingen nam toe met 5.7%. Het totale aantal uitstaande achterstallige contracten groeit: eind 2013 zijn er 503 544 wanbetalingen geregistreerd (+ 4,3%) voor 341 416 kredietnemers (+ 3,4%). Tussen de kredietvormen zijn er aanzienlijke verschillen. Het aantal betalingsachterstanden stijgt sterk bij de kredietopeningen (+ 8,1%) en de hypothecaire kredieten (+ 6,0%), terwijl het licht afneemt bij de verkopen en leningen op afbetaling: respectievelijk - 0,8% en - 0,1%. De impact van de crisis blijft voelbaar, volgens de Centrale. Sinds het begin van de crisis in 2008 groeit het aantal betalingsachterstanden aanhoudend, maar consumenten hebben vooral betalingsmoeilijkheden met leningen en hypothecaire kredieten die dateren van voor het begin van de crisis. (Belga)

Vooral de evolutie in de hypothecaire kredietverlening is opvallend. Met 294 785 nieuwe contracten werden er 8,2% minder hypothecaire kredieten toegekend dan in 2012. De daling deed zich vooral voor in het tweede semester (- 18,0%). Daarmee valt het aantal nieuwe hypotheekleningen op jaarbasis terug tot op het niveau van 2009. Het aantal wanbetalingen nam wel toe met 4.9%. Met 511 137 nieuwe leningen op afbetaling (+ 6,4% tegenover 2012) wordt hetzelfde niveau bereikt als in de periode 2007-2011. Ook het aantal nieuwe kredietopeningen is met 3,0% toegenomen tot 538 038. Het aantal nieuwe verkopen op afbetaling ten slotte is met 12,2% gedaald, wat de trend van de voorbije jaren bevestigt. Het aantal wanbetalingen nam toe met 5.7%. Het totale aantal uitstaande achterstallige contracten groeit: eind 2013 zijn er 503 544 wanbetalingen geregistreerd (+ 4,3%) voor 341 416 kredietnemers (+ 3,4%). Tussen de kredietvormen zijn er aanzienlijke verschillen. Het aantal betalingsachterstanden stijgt sterk bij de kredietopeningen (+ 8,1%) en de hypothecaire kredieten (+ 6,0%), terwijl het licht afneemt bij de verkopen en leningen op afbetaling: respectievelijk - 0,8% en - 0,1%. De impact van de crisis blijft voelbaar, volgens de Centrale. Sinds het begin van de crisis in 2008 groeit het aantal betalingsachterstanden aanhoudend, maar consumenten hebben vooral betalingsmoeilijkheden met leningen en hypothecaire kredieten die dateren van voor het begin van de crisis. (Belga)