De economische vooruitzichten van het IMF voor België zijn relatief positief. De organisatie voorspelt een economische groei van 1.2%. Ter vergelijking: voor 2013 was dat slechts 0.2%. Bovendien is 1.2% nog een tiende van een procent sterker dan de IMF-voorspellingen voor België van het begin van dit jaar. Niettemin toont het IMF zich bezorgd om de toenemende werkloosheid in ons land. Globaal genomen herstelt de werkgelegenheid in de Eurozone zich, maar België vormt een uitzondering. Volgens de prognoses zal 9.4% van de Belgische actieve bevolking werkloos zijn, een toename ten opzichte van vorig jaar, toen het cijfer volgens IMF nog 8.4% bedroeg. Daarmee toont het IMF zich pessimistischer dan Belgische instanties als het Planbureau, dat een stabilisatie zag van de werkloosheid. En dat terwijl de IMF-prognose voor de werkloosheid in de Eurozone afnam van 12.1% in 2013 tot 11.9 % in 2014. Ook voor 2015 staat de barometer op zwaar weer: het IMF ziet de werkloosheid in België in 2015 nog toenemen, tot 8.9%. (Belga)

De economische vooruitzichten van het IMF voor België zijn relatief positief. De organisatie voorspelt een economische groei van 1.2%. Ter vergelijking: voor 2013 was dat slechts 0.2%. Bovendien is 1.2% nog een tiende van een procent sterker dan de IMF-voorspellingen voor België van het begin van dit jaar. Niettemin toont het IMF zich bezorgd om de toenemende werkloosheid in ons land. Globaal genomen herstelt de werkgelegenheid in de Eurozone zich, maar België vormt een uitzondering. Volgens de prognoses zal 9.4% van de Belgische actieve bevolking werkloos zijn, een toename ten opzichte van vorig jaar, toen het cijfer volgens IMF nog 8.4% bedroeg. Daarmee toont het IMF zich pessimistischer dan Belgische instanties als het Planbureau, dat een stabilisatie zag van de werkloosheid. En dat terwijl de IMF-prognose voor de werkloosheid in de Eurozone afnam van 12.1% in 2013 tot 11.9 % in 2014. Ook voor 2015 staat de barometer op zwaar weer: het IMF ziet de werkloosheid in België in 2015 nog toenemen, tot 8.9%. (Belga)