Wie het niet eens is met een aanslag door de fiscus kan daartegen beroep indienen. Die termijn bedraagt zes maanden. Tot nog toe ging de fiscus ervan uit dat het bezwaarschrift binnen die termijn diende te zijn toegekomen bij de bevoegde gewestelijk directeur. Wie wachtte tot het laatste moment kon daardoor in de problemen komen. Een afleveringsprobleem bij de post volstond immers om de stempel 'te laat' te krijgen. Om die discussies te vermijden, geldt voortaan dat bij een aangetekende brief de datum van de poststempel op het verzendingsbewijs dient als datum van de indiening. De aanpassing komt er na klachten van het college van federale ombudsmannen. De termijn van zes maanden start op de derde werkdag waarop het aanslagbiljet naar u werd opgestuurd. Dat houdt rekening met de tijd die de post nodig heeft om u het biljet te bezorgen. Daarom staat de verzendingsdatum ook telkens op het aanslagbiljet. De effectieve datum van ontvangst door de belastingplichtige speelt dus geen rol. (Belga)

Wie het niet eens is met een aanslag door de fiscus kan daartegen beroep indienen. Die termijn bedraagt zes maanden. Tot nog toe ging de fiscus ervan uit dat het bezwaarschrift binnen die termijn diende te zijn toegekomen bij de bevoegde gewestelijk directeur. Wie wachtte tot het laatste moment kon daardoor in de problemen komen. Een afleveringsprobleem bij de post volstond immers om de stempel 'te laat' te krijgen. Om die discussies te vermijden, geldt voortaan dat bij een aangetekende brief de datum van de poststempel op het verzendingsbewijs dient als datum van de indiening. De aanpassing komt er na klachten van het college van federale ombudsmannen. De termijn van zes maanden start op de derde werkdag waarop het aanslagbiljet naar u werd opgestuurd. Dat houdt rekening met de tijd die de post nodig heeft om u het biljet te bezorgen. Daarom staat de verzendingsdatum ook telkens op het aanslagbiljet. De effectieve datum van ontvangst door de belastingplichtige speelt dus geen rol. (Belga)