De tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte onaangepaste woning naar een goede aangepaste woning.

Ook als u verkast van een private huurwoning naar een woning die verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor kunt u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. De preciese huursubsidie hangt af van het inkomen van de genieter en zijn gezin. Ze kan voor negen jaar worden toegekend en daalt met de tijd. Om in aanmerking te komen voor een toelage mag het totale inkomen van de huurder en de inwonende gezinsleden niet meer bedragen dan 16.720 euro. Er wordt gekeken naar het inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.

Voor een tegemoetkoming in de huurprijs die wordt aangevraagd in 2013 wordt dus het inkomen van 2010 genomen. Per persoon ten laste op de aanvraagdatum in 2013 mag het inkomen daarbij wel met 1.500 euro verminderd worden. De huurder en de inwonende gezinsleden mogen op de aanvraagdatum en tijdens de drie jaar die daaraan voorafgaan geen woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (gehad). Voor mensen die verhuizen van een woning die onaangepast is aan de eigen mogelijkheden naar een aangepast huis bedraagt die termijn sinds 1 januari 2013 zelfs tien jaar. (Belga)

De tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte onaangepaste woning naar een goede aangepaste woning. Ook als u verkast van een private huurwoning naar een woning die verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor kunt u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. De preciese huursubsidie hangt af van het inkomen van de genieter en zijn gezin. Ze kan voor negen jaar worden toegekend en daalt met de tijd. Om in aanmerking te komen voor een toelage mag het totale inkomen van de huurder en de inwonende gezinsleden niet meer bedragen dan 16.720 euro. Er wordt gekeken naar het inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor een tegemoetkoming in de huurprijs die wordt aangevraagd in 2013 wordt dus het inkomen van 2010 genomen. Per persoon ten laste op de aanvraagdatum in 2013 mag het inkomen daarbij wel met 1.500 euro verminderd worden. De huurder en de inwonende gezinsleden mogen op de aanvraagdatum en tijdens de drie jaar die daaraan voorafgaan geen woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (gehad). Voor mensen die verhuizen van een woning die onaangepast is aan de eigen mogelijkheden naar een aangepast huis bedraagt die termijn sinds 1 januari 2013 zelfs tien jaar. (Belga)