"Sinds 2009 volgt de toename van de huisprijzen nog amper de inflatie. In de periode die daaraan voorafging was de stijging ten opzicht van de inflatie overduidelijk. Dat is nu niet meer het geval", vertelt onderzoeker Helgers. Daarmee lijkt zijn onderzoek in te gaan tegen de cijfers van de FOD Economie, die ook in de afgelopen jaren duidden om een stijging van de huisprijzen. "Tot 2009 lopen de bevindingen uit de ERA-data en de gegevens van de FOD min of meer gelijk. Wat de cijfers van de FOD economie echter niet in beschouwing nemen, is het feit dat de aard van de woningen veranderd is. Woningen werden de afgelopen jaren hoogwaardiger, waardoor de gemiddelde huizenprijs leek toe te nemen. Wanneer je, zoals ERA, de prijs van gelijkaardige woningen met elkaar vergelijkt, is er van een stijging geen sprake meer." De crisis, die in 2008-2009 losbarstte, speelt ook in die divergentie een rol. "De statistieken van de FOD Economie nemen dan een duik, omdat de verkoop van exclusiever vastgoed vertraagde, wat de gemiddelde prijzen inderdaad naar beneden jaagt. Bij gelijkaardige woningen blijft op dat moment de prijs stabiel." Voor Helgers is die stabilisatie niet meteen reden tot bezorgdheid. "We hebben een sterke vastgoedboom achter ons, nu stabiliseert de markt even omdat het plafond is bereikt. Tenzij de rente plots spectaculair toeneemt, zal de markt nu enkele jaren rustig verder kabbelen." (Belga)

"Sinds 2009 volgt de toename van de huisprijzen nog amper de inflatie. In de periode die daaraan voorafging was de stijging ten opzicht van de inflatie overduidelijk. Dat is nu niet meer het geval", vertelt onderzoeker Helgers. Daarmee lijkt zijn onderzoek in te gaan tegen de cijfers van de FOD Economie, die ook in de afgelopen jaren duidden om een stijging van de huisprijzen. "Tot 2009 lopen de bevindingen uit de ERA-data en de gegevens van de FOD min of meer gelijk. Wat de cijfers van de FOD economie echter niet in beschouwing nemen, is het feit dat de aard van de woningen veranderd is. Woningen werden de afgelopen jaren hoogwaardiger, waardoor de gemiddelde huizenprijs leek toe te nemen. Wanneer je, zoals ERA, de prijs van gelijkaardige woningen met elkaar vergelijkt, is er van een stijging geen sprake meer." De crisis, die in 2008-2009 losbarstte, speelt ook in die divergentie een rol. "De statistieken van de FOD Economie nemen dan een duik, omdat de verkoop van exclusiever vastgoed vertraagde, wat de gemiddelde prijzen inderdaad naar beneden jaagt. Bij gelijkaardige woningen blijft op dat moment de prijs stabiel." Voor Helgers is die stabilisatie niet meteen reden tot bezorgdheid. "We hebben een sterke vastgoedboom achter ons, nu stabiliseert de markt even omdat het plafond is bereikt. Tenzij de rente plots spectaculair toeneemt, zal de markt nu enkele jaren rustig verder kabbelen." (Belga)