De verhoging van de huurprijzen geldt met name voor alle contracten die in januari zijn ingegaan. Ze is dus niet van kracht voor de overeenkomsten die in andere maanden van start gingen. Bij die contracten mag de prijsaanpassing slechts worden doorgevoerd in de maand waarin de overeenkomst in werking trad. Gaat het om een contract dat bijvoorbeeld per 1 september 2000 van start ging, dan zal u tot september 2014 moeten wachten voor de volgende aanpassing van de huurprijs aan de stijging van de levensduurte. Hierop bestaat één uitzondering. Oude contracten die voor 1981 werden afgesloten, worden eveneens met Nieuwjaar geïndexeerd. Voor de aanpassing van de huishuren moet sinds 1994 de gezondheidsindex worden gebruikt. In december 2013 kwam die uit op 121,27 punten. Vergeleken met de 120,06 punten van december 2012 geeft dat dus een stijging met 1,01 procent. De aanpassing van de huishuren mag slechts eenmaal per jaar gebeuren. (Belga)

De verhoging van de huurprijzen geldt met name voor alle contracten die in januari zijn ingegaan. Ze is dus niet van kracht voor de overeenkomsten die in andere maanden van start gingen. Bij die contracten mag de prijsaanpassing slechts worden doorgevoerd in de maand waarin de overeenkomst in werking trad. Gaat het om een contract dat bijvoorbeeld per 1 september 2000 van start ging, dan zal u tot september 2014 moeten wachten voor de volgende aanpassing van de huurprijs aan de stijging van de levensduurte. Hierop bestaat één uitzondering. Oude contracten die voor 1981 werden afgesloten, worden eveneens met Nieuwjaar geïndexeerd. Voor de aanpassing van de huishuren moet sinds 1994 de gezondheidsindex worden gebruikt. In december 2013 kwam die uit op 121,27 punten. Vergeleken met de 120,06 punten van december 2012 geeft dat dus een stijging met 1,01 procent. De aanpassing van de huishuren mag slechts eenmaal per jaar gebeuren. (Belga)