Volgens BVAS ondervinden verschillende huisartsen problemen om te worden uitbetaald voor de patiënten die ze twee keer op dezelfde dag zien. Die dubbele consultaties worden namelijk als verdacht aangeduid door de nieuwe computerprogramma's die enkele ziekenfondsen gebruiken sinds de invoering van eFact, het systeem voor het elektronisch factureren van prestatie. Het gevolg is dat de arts eerst moet bewijzen dat er geen sprake is van fraude voordat hij kan worden uitbetaald.

'We krijgen daar dagelijks klachten over van huisartsen', zegt Marc Moens, de voorzitter van BVAS. 'We kunnen dat wantrouwen in de huisartsen niet appreciëren.' Moens wijst erop dat een dubbele consultatie een normale praktijk is, die niet noodzakelijk op fraude wijst. 'Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er 's ochtends een bloedonderzoek wordt uitgevoerd, waarvan de resultaten 's avonds worden besproken. Bij een radiografie kan het ook gebeuren dat de patiënt binnen de 24 uur opnieuw wordt gezien. Een arts mag dan wel degelijk twee consultaties aanrekenen. Het is niet de bevoegdheid van de mutualiteiten om de huisartsen daarop te controleren.'

BVAS zegt dat het probleem al besproken werd met de ziekenfondsen. 'Maar we zien helemaal niets veranderen', zegt Moens.

Volgens BVAS ondervinden verschillende huisartsen problemen om te worden uitbetaald voor de patiënten die ze twee keer op dezelfde dag zien. Die dubbele consultaties worden namelijk als verdacht aangeduid door de nieuwe computerprogramma's die enkele ziekenfondsen gebruiken sinds de invoering van eFact, het systeem voor het elektronisch factureren van prestatie. Het gevolg is dat de arts eerst moet bewijzen dat er geen sprake is van fraude voordat hij kan worden uitbetaald.'We krijgen daar dagelijks klachten over van huisartsen', zegt Marc Moens, de voorzitter van BVAS. 'We kunnen dat wantrouwen in de huisartsen niet appreciëren.' Moens wijst erop dat een dubbele consultatie een normale praktijk is, die niet noodzakelijk op fraude wijst. 'Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er 's ochtends een bloedonderzoek wordt uitgevoerd, waarvan de resultaten 's avonds worden besproken. Bij een radiografie kan het ook gebeuren dat de patiënt binnen de 24 uur opnieuw wordt gezien. Een arts mag dan wel degelijk twee consultaties aanrekenen. Het is niet de bevoegdheid van de mutualiteiten om de huisartsen daarop te controleren.'BVAS zegt dat het probleem al besproken werd met de ziekenfondsen. 'Maar we zien helemaal niets veranderen', zegt Moens.