In sommige gevallen zult u de kaart immers nog moeten tonen tijdens de overgangsperiode, meldt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. (KSZ) In principe worden de functies van de SIS-kaart na 1 januari 2014 echter overgenomen door andere systemen. Wat betreft de identificatie van de sociaal verzekerde en het uitlezen van zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid, zal de elektronische identiteitskaart deze functie overnemen. Voor wie geen elektronisch identiteitsbewijs heeft, maar wel onder de Belgische sociale zekerheid valt, komt er een isi+-kaart, die door de ziekenfondsen wordt uitgereikt aan hun leden die aan de voorwaarden voldoen. De SIS-kaart fungeerde ook als materiële drager van de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt. Die functie wordt in de toekomst overgenomen door het beveiligde MyCare-netwerk dat zorgverleners en ziekenfondsen verbindt. Het is dus niet zo dat de gegevens in verband met uw ziekteverzekering en sociale zekerheid bij op de elektronische identiteitskaart worden geschreven. De SIS-kaarten die na 31 december 2013 nog in omloop zijn, zullen niet meer worden vernieuwd in geval van diefstal, verlies of beschadiging, noch verlengd wanneer de geldigheid ervan verstrijkt. SIS-kaarten die in 2013 vervallen, werden automatisch verlengd worden tot het einde van 2013. (Belga)

In sommige gevallen zult u de kaart immers nog moeten tonen tijdens de overgangsperiode, meldt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. (KSZ) In principe worden de functies van de SIS-kaart na 1 januari 2014 echter overgenomen door andere systemen. Wat betreft de identificatie van de sociaal verzekerde en het uitlezen van zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid, zal de elektronische identiteitskaart deze functie overnemen. Voor wie geen elektronisch identiteitsbewijs heeft, maar wel onder de Belgische sociale zekerheid valt, komt er een isi+-kaart, die door de ziekenfondsen wordt uitgereikt aan hun leden die aan de voorwaarden voldoen. De SIS-kaart fungeerde ook als materiële drager van de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt. Die functie wordt in de toekomst overgenomen door het beveiligde MyCare-netwerk dat zorgverleners en ziekenfondsen verbindt. Het is dus niet zo dat de gegevens in verband met uw ziekteverzekering en sociale zekerheid bij op de elektronische identiteitskaart worden geschreven. De SIS-kaarten die na 31 december 2013 nog in omloop zijn, zullen niet meer worden vernieuwd in geval van diefstal, verlies of beschadiging, noch verlengd wanneer de geldigheid ervan verstrijkt. SIS-kaarten die in 2013 vervallen, werden automatisch verlengd worden tot het einde van 2013. (Belga)