Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers werkkledij ter beschikking te stellen als ze zich kunnen vuil maken, iets wat daadwerkelijk het geval is in de horeca. Voorts moeten de werkgevers ook instaan voor het onderhoud en de herstelling van die kleding. De werkgevers in de horeca hebben hierbij de keuze. Ofwel voorzien ze zelf in werkkledij voor hun werknemers, ofwel laten ze die door hun werknemers meebrengen van thuis. Gebruikt de horecazaak uniformen, dan zal de zaak wellicht eigen kledij ter beschikking stellen. Is dat niet het geval, dan worden de werknemers doorgaans verzocht eigen kleding mee te brengen. Werknemers die hun eigen werkkleding meebrengen, krijgen hiervoor een vergoeding. Voor het meebrengen van de kleding bedraagt die 1,62 euro per dag. Voor het wassen en het onderhoud komt daar nog eens 1,62 euro per dag bij. Tezamen dus 3,24 euro per dag. De kledijvergoeding is vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen. Ze wordt immers niet gezien als een verloning, maar als een terugbetaling van kosten die in opdracht van de werkgever werden gemaakt. De bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. (Belga)

Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers werkkledij ter beschikking te stellen als ze zich kunnen vuil maken, iets wat daadwerkelijk het geval is in de horeca. Voorts moeten de werkgevers ook instaan voor het onderhoud en de herstelling van die kleding. De werkgevers in de horeca hebben hierbij de keuze. Ofwel voorzien ze zelf in werkkledij voor hun werknemers, ofwel laten ze die door hun werknemers meebrengen van thuis. Gebruikt de horecazaak uniformen, dan zal de zaak wellicht eigen kledij ter beschikking stellen. Is dat niet het geval, dan worden de werknemers doorgaans verzocht eigen kleding mee te brengen. Werknemers die hun eigen werkkleding meebrengen, krijgen hiervoor een vergoeding. Voor het meebrengen van de kleding bedraagt die 1,62 euro per dag. Voor het wassen en het onderhoud komt daar nog eens 1,62 euro per dag bij. Tezamen dus 3,24 euro per dag. De kledijvergoeding is vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen. Ze wordt immers niet gezien als een verloning, maar als een terugbetaling van kosten die in opdracht van de werkgever werden gemaakt. De bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. (Belga)