De vermindering aan bijdragen bedraagt 800 euro per kwartaal voor werknemers die aan het einde van het kwartaal jonger zijn dan 26 jaar en 500 euro voor de anderen. De vermindering kan voor maximum vijf werknemers worden aangevraagd. De horeca-uitbater kan wel kiezen voor wie hij de aanvraag doet. Hij heeft dus het recht om zijn aanvraag te optimaliseren. Om in aanmerking te komen, mag de onderneming hoogstens 49 werknemers tellen. Ook moet ze gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem, dat alle verrichtingen in de zaak registreert en zodoende fraude vermijdt. De vermindering van sociale bijdragen wordt toegekend vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de ingebruikneming van de geregistreerde kassa. Als uitzondering geldt dus dat dit al kan vanaf 1 januari 2014 voor kassa's die in dienst worden gesteld voor 28 februari van dat jaar. Maar hiervoor moet men zich wel al registeren voor 31 december 2013. Vanaf 2015 is de invoering van een geregistreerde kassa in horeca verplicht. Tot dan kan het op vrijwillige basis. (Belga)

De vermindering aan bijdragen bedraagt 800 euro per kwartaal voor werknemers die aan het einde van het kwartaal jonger zijn dan 26 jaar en 500 euro voor de anderen. De vermindering kan voor maximum vijf werknemers worden aangevraagd. De horeca-uitbater kan wel kiezen voor wie hij de aanvraag doet. Hij heeft dus het recht om zijn aanvraag te optimaliseren. Om in aanmerking te komen, mag de onderneming hoogstens 49 werknemers tellen. Ook moet ze gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem, dat alle verrichtingen in de zaak registreert en zodoende fraude vermijdt. De vermindering van sociale bijdragen wordt toegekend vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de ingebruikneming van de geregistreerde kassa. Als uitzondering geldt dus dat dit al kan vanaf 1 januari 2014 voor kassa's die in dienst worden gesteld voor 28 februari van dat jaar. Maar hiervoor moet men zich wel al registeren voor 31 december 2013. Vanaf 2015 is de invoering van een geregistreerde kassa in horeca verplicht. Tot dan kan het op vrijwillige basis. (Belga)