In een reactie aan Moneytalk licht Peter De Keyzer, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis de OESO-cijfers toe. "Het brutoloon is, simpel gezegd, het bedrag dat een werkgever bereid is om voor jouw arbeid te betalen. Een hoog brutoloon betekent dus dat hij bereid is een hoge prijs te betalen voor je werk. Een Nederlandse werknemer verdient bruto dan weer wat minder, maar houdt netto meer over dan een Belg. Het verschil tussen bruto- en nettoloon dient uiteraard voor sociale herverdeling, maar helaas betalen we ook voor de inefficiëntie van ons overheidsapparaat." Het hoge brutominimumloon noemt De Keyzer ronduit een beroepsverbod voor laaggeschoolden. "Een hoog minimumloon maakt het lastig voor mensen met weinig capaciteiten om een job te verwerven; in verhouding tot de toegevoegde waarde die ze de werkgever kunnen bieden, kosten zij de werkgever immers veel geld. Nu zie je ook dat mensen tijdens hun loopbaan meestal maar beperkte tijd voor een minimumloon werken: ze groeien door of maken promotie. Maar het hoge minimumloon maakt de sprong naar de eerste sport op de ladder voor veel laaggeschoolde mensen erg moeilijk." (Belga)

In een reactie aan Moneytalk licht Peter De Keyzer, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis de OESO-cijfers toe. "Het brutoloon is, simpel gezegd, het bedrag dat een werkgever bereid is om voor jouw arbeid te betalen. Een hoog brutoloon betekent dus dat hij bereid is een hoge prijs te betalen voor je werk. Een Nederlandse werknemer verdient bruto dan weer wat minder, maar houdt netto meer over dan een Belg. Het verschil tussen bruto- en nettoloon dient uiteraard voor sociale herverdeling, maar helaas betalen we ook voor de inefficiëntie van ons overheidsapparaat." Het hoge brutominimumloon noemt De Keyzer ronduit een beroepsverbod voor laaggeschoolden. "Een hoog minimumloon maakt het lastig voor mensen met weinig capaciteiten om een job te verwerven; in verhouding tot de toegevoegde waarde die ze de werkgever kunnen bieden, kosten zij de werkgever immers veel geld. Nu zie je ook dat mensen tijdens hun loopbaan meestal maar beperkte tijd voor een minimumloon werken: ze groeien door of maken promotie. Maar het hoge minimumloon maakt de sprong naar de eerste sport op de ladder voor veel laaggeschoolde mensen erg moeilijk." (Belga)