De overheid wil met de nieuwe regeling vermijden dat voor bepaalde werken een netwerk van onderaannemers wordt opgezet met als doel onderbetaalde werknemers in te zetten of sociale lasten en belastingen te ontduiken. In de praktijk gebeurde het immers dat nieuwe firma's werden opgezet die men nadien bewust failliet liet gaan. Intussen genoten die wel een concurrentieel voordeel. Tot nog toe bleef de hoofdaannemer bij een dergelijke constructie buiten schot, terwijl hij onrechtstreeks nochtans kon profiteren van de lagere prijzen. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt overigens niet voor elke onderbetaling. Er moet wel degelijk sprake zijn van een 'zwaarwichtige tekortkoming'. Bovendien moet de hoofdaannemer eerst worden verwittigd door de Sociale Inspectie. Veertien dagen na de verwittiging begint de aansprakelijkheid voor het loon van het personeel van onderaannemers dan te lopen. De duurtijd van de aansprakelijkheidsperiode wordt eveneens vastgelegd door de Inspectie, maar hij mag niet langer zijn dan een jaar. De meeste hoofdaannemers zullen zich tegen deze aansprakelijkheid proberen in te dekken door contractueel vast te leggen dat bij een kennisgeving door de Inspectie de overeenkomst met de onderaannemers meteen en zonder schadevergoeding wordt verbroken. Voor de land- en tuinbouw, de schoonmaak en de voedingssector zijn dergelijke clausules echter aan beperkingen onderhevig. (Belga)

De overheid wil met de nieuwe regeling vermijden dat voor bepaalde werken een netwerk van onderaannemers wordt opgezet met als doel onderbetaalde werknemers in te zetten of sociale lasten en belastingen te ontduiken. In de praktijk gebeurde het immers dat nieuwe firma's werden opgezet die men nadien bewust failliet liet gaan. Intussen genoten die wel een concurrentieel voordeel. Tot nog toe bleef de hoofdaannemer bij een dergelijke constructie buiten schot, terwijl hij onrechtstreeks nochtans kon profiteren van de lagere prijzen. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt overigens niet voor elke onderbetaling. Er moet wel degelijk sprake zijn van een 'zwaarwichtige tekortkoming'. Bovendien moet de hoofdaannemer eerst worden verwittigd door de Sociale Inspectie. Veertien dagen na de verwittiging begint de aansprakelijkheid voor het loon van het personeel van onderaannemers dan te lopen. De duurtijd van de aansprakelijkheidsperiode wordt eveneens vastgelegd door de Inspectie, maar hij mag niet langer zijn dan een jaar. De meeste hoofdaannemers zullen zich tegen deze aansprakelijkheid proberen in te dekken door contractueel vast te leggen dat bij een kennisgeving door de Inspectie de overeenkomst met de onderaannemers meteen en zonder schadevergoeding wordt verbroken. Voor de land- en tuinbouw, de schoonmaak en de voedingssector zijn dergelijke clausules echter aan beperkingen onderhevig. (Belga)