De betrokken leerlingen volgen gedurende vier dagen per week een opleiding op de werkvloer bij een zelfstandige of een onderneming. De vijfde dag krijgen ze cursus in een Syntra-vormingscentrum. Voor hun arbeid bij de werkgever hebben de leerling en de stagiair recht op een leervergoeding. Indien de leerjongen - die praktische ervaring wil opdoen om later in dienst te kunnen treden bij een werkgever - nog geen 18 is, bedraagt die 317,81 euro per maand tijdens het eerste jaar, 423,75 euro tijdens het tweede jaar. En 520,08 euro tijdens het derde jaar. Is de betrokkene wel 18, dan stijgt dit tot 423,65 euro tijdens het eerste jaar, 476,71 euro in het tweede jaar en 520,08 euro in het derde jaar. Dat laatste bedrag is dus identiek voor zowel min- als plus 18-jarigen. Het is meteen ook het maximum dat men mag verdienen om het recht op kinderbijslag niet te verliezen. Wie geslaagd is, kan per 1 juli overgaan naar een hoger jaar en dito vergoeding. Oudere leerlingen die zelfstandige willen worden of een kmo willen leiden, kunnen bij Syntra dan weer een stageovereenkomst sluiten. Het eerste jaar levert die maandelijks 721,80 euro op, het tweede jaar 853,04 euro en het derde jaar 984,28 euro. Ook hier gelden de hogere vergoedingen vanaf 1 juli indien men geslaagd is. (Belga)

De betrokken leerlingen volgen gedurende vier dagen per week een opleiding op de werkvloer bij een zelfstandige of een onderneming. De vijfde dag krijgen ze cursus in een Syntra-vormingscentrum. Voor hun arbeid bij de werkgever hebben de leerling en de stagiair recht op een leervergoeding. Indien de leerjongen - die praktische ervaring wil opdoen om later in dienst te kunnen treden bij een werkgever - nog geen 18 is, bedraagt die 317,81 euro per maand tijdens het eerste jaar, 423,75 euro tijdens het tweede jaar. En 520,08 euro tijdens het derde jaar. Is de betrokkene wel 18, dan stijgt dit tot 423,65 euro tijdens het eerste jaar, 476,71 euro in het tweede jaar en 520,08 euro in het derde jaar. Dat laatste bedrag is dus identiek voor zowel min- als plus 18-jarigen. Het is meteen ook het maximum dat men mag verdienen om het recht op kinderbijslag niet te verliezen. Wie geslaagd is, kan per 1 juli overgaan naar een hoger jaar en dito vergoeding. Oudere leerlingen die zelfstandige willen worden of een kmo willen leiden, kunnen bij Syntra dan weer een stageovereenkomst sluiten. Het eerste jaar levert die maandelijks 721,80 euro op, het tweede jaar 853,04 euro en het derde jaar 984,28 euro. Ook hier gelden de hogere vergoedingen vanaf 1 juli indien men geslaagd is. (Belga)