Sinds 1 januari 1966 moeten van alle publicaties die op het Belgische grondgebied worden gemaakt twee exemplaren worden neergelegd bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Hetzelfde geldt voor publicaties die in het buitenland worden verzorgd door Belgen. In het eerste geval moet de uitgever het wettelijk depot naleven, in het tweede geval is dat de auteur zelf. In 2012 werden zo ongeveer 60.000 werken neergelegd bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Toch lieten heel wat uitgevers en auteurs de wettelijke depotplicht voor wat ze was. Of ze betaalden liever een beperkte boete, die varieerde tussen 26 frank en 250 frank, nu 0,64 euro en 6,20 euro. Het was zelfs goedkoper de boete te betalen dan duurdere boeken in te leveren. Omdat de boetes niet langer werkten, wil de federale overheid ze nu verhogen. Ze stijgen tot 156 à 1.500 euro. (Belga)

Sinds 1 januari 1966 moeten van alle publicaties die op het Belgische grondgebied worden gemaakt twee exemplaren worden neergelegd bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Hetzelfde geldt voor publicaties die in het buitenland worden verzorgd door Belgen. In het eerste geval moet de uitgever het wettelijk depot naleven, in het tweede geval is dat de auteur zelf. In 2012 werden zo ongeveer 60.000 werken neergelegd bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Toch lieten heel wat uitgevers en auteurs de wettelijke depotplicht voor wat ze was. Of ze betaalden liever een beperkte boete, die varieerde tussen 26 frank en 250 frank, nu 0,64 euro en 6,20 euro. Het was zelfs goedkoper de boete te betalen dan duurdere boeken in te leveren. Omdat de boetes niet langer werkten, wil de federale overheid ze nu verhogen. Ze stijgen tot 156 à 1.500 euro. (Belga)