Bijna 75% van de onderzochte familiale ondernemingen betaalden effectief vennootschapsbelasting op gerealiseerde winsten. Deze belasting kwam neer op een gemiddelde van 28%. De andere ondernemingen hadden nog overgedragen verliezen op hun balans waardoor ze geen belasting moesten betalen.

Interessant om weten is dat de vennootschapsbelasting slechts een goede 25% van de totale fiscale druk van een KMO uitmaakt. De andere 75% wordt gevormd door allerlei andere lasten zoals de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, de onroerende voorheffing, accijnzen, niet-aftrekbare btw, lokale belastingen en milieuheffingen.

Dit is nog niet alles. Er moet ook rekening worden gehouden met belastingen die verschuldigd zijn op kapitaal dat door de KMO's wordt voortgebracht, maar die betaald worden door de werknemers. Het gaat meer bepaald om de bedrijfsvoorheffing op het brutoloon en de sociale zekerheidsbijdragen ten laste van werknemers.

Johan Steenackers

Bijna 75% van de onderzochte familiale ondernemingen betaalden effectief vennootschapsbelasting op gerealiseerde winsten. Deze belasting kwam neer op een gemiddelde van 28%. De andere ondernemingen hadden nog overgedragen verliezen op hun balans waardoor ze geen belasting moesten betalen.Interessant om weten is dat de vennootschapsbelasting slechts een goede 25% van de totale fiscale druk van een KMO uitmaakt. De andere 75% wordt gevormd door allerlei andere lasten zoals de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, de onroerende voorheffing, accijnzen, niet-aftrekbare btw, lokale belastingen en milieuheffingen. Dit is nog niet alles. Er moet ook rekening worden gehouden met belastingen die verschuldigd zijn op kapitaal dat door de KMO's wordt voortgebracht, maar die betaald worden door de werknemers. Het gaat meer bepaald om de bedrijfsvoorheffing op het brutoloon en de sociale zekerheidsbijdragen ten laste van werknemers.Johan Steenackers