Snelheidsovertredingen in de bebouwde kom, op woonerven en in schoolomgevingen worden strenger bestraft dan overtredingen die op andere wegen plaatsvinden. Rijdt u hoogstens 10 km/u te snel, dan betaalt u 50 euro. Begaat u een zwaardere overtreding, dan komt er 10 euro bij voor elke bijkomende km/u dat u nog sneller rijdt. Een overschrijding van de limiet met 15 km/u komt u dus op 100 euro te staan. Rijdt u meer dan 30 km te snel, dan moet u evenwel voor de rechtbank komen. Die kan u een boete tussen 55 euro en 2750 euro opleggen. Bovendien krijgt u, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, ook een verval van sturen voor 8 dagen tot 5 jaar. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket hiervan afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen. Buiten de bebouwde kom is de overheid iets toleranter. De basisboete blijft weliswaar dezelfde. Dus 50 euro indien u hoogstens 10 km/u te snel rijdt. Een bijkomende km/u kost echter maar 5 euro. Bijgevolg bent u voor 15 km/u te snel maar 75 euro kwijt. En u moet ook maar verplicht naar de rechtbank vanaf 40 km/u te veel. (Belga)

Snelheidsovertredingen in de bebouwde kom, op woonerven en in schoolomgevingen worden strenger bestraft dan overtredingen die op andere wegen plaatsvinden. Rijdt u hoogstens 10 km/u te snel, dan betaalt u 50 euro. Begaat u een zwaardere overtreding, dan komt er 10 euro bij voor elke bijkomende km/u dat u nog sneller rijdt. Een overschrijding van de limiet met 15 km/u komt u dus op 100 euro te staan. Rijdt u meer dan 30 km te snel, dan moet u evenwel voor de rechtbank komen. Die kan u een boete tussen 55 euro en 2750 euro opleggen. Bovendien krijgt u, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, ook een verval van sturen voor 8 dagen tot 5 jaar. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket hiervan afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen. Buiten de bebouwde kom is de overheid iets toleranter. De basisboete blijft weliswaar dezelfde. Dus 50 euro indien u hoogstens 10 km/u te snel rijdt. Een bijkomende km/u kost echter maar 5 euro. Bijgevolg bent u voor 15 km/u te snel maar 75 euro kwijt. En u moet ook maar verplicht naar de rechtbank vanaf 40 km/u te veel. (Belga)