De brandstofprijzen blijven hoog. Op de website van de sectororganisatie Energia kunt u de evolutie bekijken, en de FOD Economie maakt per kwartaal een vergelijking van de verschillende soorten brandstof voor een gezinswagen. Hieronder vindt u de recentste cijfers.
...

De brandstofprijzen blijven hoog. Op de website van de sectororganisatie Energia kunt u de evolutie bekijken, en de FOD Economie maakt per kwartaal een vergelijking van de verschillende soorten brandstof voor een gezinswagen. Hieronder vindt u de recentste cijfers.Naast de brandstofprijzen zijn ook de aankoopprijzen van de wagens zelf fors gestegen. Op het mobiliteitsplatform Gocar.be leest u dat de inflatie niet de enige boosdoener is. De meeste fabrikanten kiezen ervoor hun automodellen continu te upgraden, waardoor elke nieuwe versie weer wat duurder wordt. Ook de opkomst van de (prijzige) elektrische wagens en de fiscale afstraffing voor wie blijft zweren bij de klassieke verbrandingsmotor, duwen de kosten van autorijders de hoogte in.Als oplossing wordt vaak carsharing naar voren geschoven. Daarbij gebruiken meerdere personen eenzelfde wagen, en delen ze dus ook rechtstreeks of onrechtstreeks in de kosten. Autodelen kan zelfs via de tweede pijler van het mobiliteitsbudget, dat werknemers toelaat een bedrag te verdelen over meerdere (duurzame) mobiliteitsoplossingen. Meer informatie daarover vindt u op de website Mobiliteitsbudget (zoek via Ctrl-F of Command-F op de term 'deelauto').De website Autodelen.net geeft u een goede kijk op de mogelijkheden op het gebied van carsharing in het hele land. Klikt u daar op 'Aanbod in je buurt', dan krijgt u een overzicht van de organiserende of ondersteunende platformen in ons land. Die kunt u desgewenst filteren volgens criteria, zoals de instapvoorwaarden, de betaalopties, extra's zoals een trekhaak of kinderstoel, de ophaal- en terugbrengmodaliteiten enzovoort.Ook Egear is een interessante informatiebron, die ook de belangrijkste carsharingplatformen die actief zijn in België verzamelt en de verschillende formules uit de doeken doet. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die zelf een vloot deelauto's beheren, terwijl andere louter een ondersteunend platform voor vragers en aanbieders bieden. Sommige diensten focussen enkel op elektrische voertuigen, andere dan weer niet.Save with carsharing is een afzonderlijk initiatief van Autodelen.net, in samenwerking met de Europese Unie, Test-Aankoop en Brussel Mobiliteit. De website biedt de mogelijkheid te berekenen of en hoeveel u effectief met een deelauto kunt besparen. Daartoe specificeert u enerzijds zo zorgvuldig mogelijk alle verplaatsingen (naar het werk, voor boodschappen, voor uitstapjes en reizen enzovoort). Vervolgens geeft u de details van uw eigen wagen in, en op basis daarvan ziet u meteen welke deelformules goedkoper of duurder zijn.Wij deden de test voor drie wagentypes in verschillende scenario's. Daarvoor gebruikten we telkens de standaardwaarden die de module vermeldt, maar u kunt die manueel aanpassen met uw eigen gegevens. In de tabellen hieronder vindt u telkens de jaarlijkse kosten terug. Wat leert u hieruit? 'Allereerst: autodelen is niet geschikt om elke dag te pendelen', zegt Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. 'Op zich is dat ook logisch: hoe intensiever een deelwagen gebruikt wordt, hoe beter dat is voor de aanbieder en voor zijn businessmodel. Een auto die gebruikt wordt om naar en van het werk te rijden staat het grootste deel van de dag stil, en kan dus niet benut worden door andere autodelers. Dat is niet interessant voor de aanbieder.' Maar wat gebeurt er wanneer u niet elke dag pendelt, maar bijvoorbeeld enkele dagen per week thuiswerkt of met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk gaat? Bovenstaande tabellen voor scenario 3 en 4 tonen de resultaten: de financiële winst wordt in die gevallen aanzienlijk groter. Pendelt u slechts twee dagen per week, dan ziet u dat er in het segment stads- en gezinswagen respectievelijk elf en zeven autodeelformules zijn die voordeliger blijken dan het gebruik van de eigen wagen. 'Het concept van autodelen werkt het beste als het een aanvulling is op andere duurzame modi, zoals openbaar vervoer en fietsen', besluit Jeffrey Matthijs. 'Vanuit Autodelen.net moedigen we dan ook steeds het 'STOAP-principe' aan: eerst stappen, trappen of openbaar vervoer. Wanneer de verplaatsing toch met de wagen moet gebeuren, is autodelen een interessantere optie dan de privéwagen.'