"Er ontstaat verwarring tussen de vereenvoudigde aangifte en Tax-on-web," zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Bij de vereenvoudigde aangifte, die vooral bij gepensioneerden wordt toegepast, zijn de relevante gegevens al ingevuld en moet de belastingplichtige in principe niets doen. Wanneer hij op een fout in de ingevulde gegevens stuit, kan via het antwoordformulier of via een luik van Tax-on-web de nodige aanpassingen doen." In 5,12 procent van de gevallen is een dergelijke rechtzetting nodig. Ook in Tax-on-web zijn er al heel wat velden vooraf ingevuld, bijvoorbeeld lonen en opzeggingsvergoedingen. "Daarvoor baseren we ons op de fiches die we ontvangen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige om die gegevens op hun juistheid te controleren voordat de belastingaangifte wordt ingediend, en indien nodig aan te passen. Voor onroerende inkomsten wordt bijvoorbeeld het kadastraal inkomen (KI) in rekening genomen. Dat wordt vooraf ingevuld, op basis van het KI van het voorafgaande jaar. Immers: de meeste belastingplichtigen verrichten geen of amper vastgoedtransacties. Bij de verkoop van onroerend goed, wijzigt het KI. Het vooraf ingevulde KI dient dan te worden aangepast. Er wordt momenteel wel een tool ontwikkeld die het KI updatet bij verkoop. " Eenmaal ingediend, kan een Tax-on-web-aangifte nog eenmaal worden gewijzigd. Stuit je maanden of zelfs jaren na het indienen van de belastingaangifte nog op een fout, dan is een rechtzetting mogelijk. "Bij materiële fouten, bijvoorbeeld een nul teveel of nieuwe elementen, kunt u contact opnemen met de controledienst financiën. Zij gaan na of de aanpassing gegrond is, en gaan dan over tot een eenvoudige rechtzetting. Dergelijke aanpassingen kunnen voor een termijn tot vijf jaar na het indienen van de bewuste belastingaangifte." De deadline voor de papieren belastingaangifte is 26 juni, via Tax-on-web is dat 17 juli. (Belga)

"Er ontstaat verwarring tussen de vereenvoudigde aangifte en Tax-on-web," zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Bij de vereenvoudigde aangifte, die vooral bij gepensioneerden wordt toegepast, zijn de relevante gegevens al ingevuld en moet de belastingplichtige in principe niets doen. Wanneer hij op een fout in de ingevulde gegevens stuit, kan via het antwoordformulier of via een luik van Tax-on-web de nodige aanpassingen doen." In 5,12 procent van de gevallen is een dergelijke rechtzetting nodig. Ook in Tax-on-web zijn er al heel wat velden vooraf ingevuld, bijvoorbeeld lonen en opzeggingsvergoedingen. "Daarvoor baseren we ons op de fiches die we ontvangen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige om die gegevens op hun juistheid te controleren voordat de belastingaangifte wordt ingediend, en indien nodig aan te passen. Voor onroerende inkomsten wordt bijvoorbeeld het kadastraal inkomen (KI) in rekening genomen. Dat wordt vooraf ingevuld, op basis van het KI van het voorafgaande jaar. Immers: de meeste belastingplichtigen verrichten geen of amper vastgoedtransacties. Bij de verkoop van onroerend goed, wijzigt het KI. Het vooraf ingevulde KI dient dan te worden aangepast. Er wordt momenteel wel een tool ontwikkeld die het KI updatet bij verkoop. " Eenmaal ingediend, kan een Tax-on-web-aangifte nog eenmaal worden gewijzigd. Stuit je maanden of zelfs jaren na het indienen van de belastingaangifte nog op een fout, dan is een rechtzetting mogelijk. "Bij materiële fouten, bijvoorbeeld een nul teveel of nieuwe elementen, kunt u contact opnemen met de controledienst financiën. Zij gaan na of de aanpassing gegrond is, en gaan dan over tot een eenvoudige rechtzetting. Dergelijke aanpassingen kunnen voor een termijn tot vijf jaar na het indienen van de bewuste belastingaangifte." De deadline voor de papieren belastingaangifte is 26 juni, via Tax-on-web is dat 17 juli. (Belga)