Bedienden worden gewoon doorbetaald. Ze krijgen elke maand hun loon, ongeacht of ze die maand vakantie hebben genomen of niet. In de maand van de vakantie noemen we dit het enkel vakantiegeld. Bovenop wordt nog een extraatje van 92 procent van een gewoon maandloon gegeven. Dit noemen we het dubbel vakantiegeld. Zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld worden bij bedienden betaald door de werkgever. De regeling geldt voor bedienden die het volledige jaar voordien in dienst waren van dezelfde werkgever. Anders wordt een herrekening gedaan. Was je maar een half jaar in dienst, dan ontvang je slechts een half dubbel vakantiegeld. Bij arbeiders ligt dat anders. Zij ontvangen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Het bedraagt 15,38 procent van hun brutojaarloon van het jaar voordien. Eventueel kan een correctie worden gemaakt voor een aantal gelijkgestelde dagen, waarop niet werd gewerkt. Op het berekende bedrag wordt vervolgens wel 1 procent solidariteitsbijdrage afgetrokken. Op het vakantiegeld worden sociale zekerheidsbijdragen afgehouden, evenals bedrijfsvoorheffing. Hiervoor gelden hogere schalen dan voor de klassieke bezoldigingen. (Belga)

Bedienden worden gewoon doorbetaald. Ze krijgen elke maand hun loon, ongeacht of ze die maand vakantie hebben genomen of niet. In de maand van de vakantie noemen we dit het enkel vakantiegeld. Bovenop wordt nog een extraatje van 92 procent van een gewoon maandloon gegeven. Dit noemen we het dubbel vakantiegeld. Zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld worden bij bedienden betaald door de werkgever. De regeling geldt voor bedienden die het volledige jaar voordien in dienst waren van dezelfde werkgever. Anders wordt een herrekening gedaan. Was je maar een half jaar in dienst, dan ontvang je slechts een half dubbel vakantiegeld. Bij arbeiders ligt dat anders. Zij ontvangen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Het bedraagt 15,38 procent van hun brutojaarloon van het jaar voordien. Eventueel kan een correctie worden gemaakt voor een aantal gelijkgestelde dagen, waarop niet werd gewerkt. Op het berekende bedrag wordt vervolgens wel 1 procent solidariteitsbijdrage afgetrokken. Op het vakantiegeld worden sociale zekerheidsbijdragen afgehouden, evenals bedrijfsvoorheffing. Hiervoor gelden hogere schalen dan voor de klassieke bezoldigingen. (Belga)