De eenvoudigste manier om een bedrag aan een goed doel te schenken, is een handgift of een bankgift. Daarbij wordt een bedrag van de ene aan de andere geschonken of via de bank overgeschreven. Er zijn geen beperkingen inzake bedrag. Er is ook geen procedure te volgen. En er moeten geen belastingen op worden betaald. Het enige nadeel is dat bij het overlijden van de schenker binnen de drie jaar na de gift het bedrag terug bij zijn vermogen wordt geteld om de successierechten te berekenen. Een tweede mogelijkheid is een schenking via de notaris. Hierbij moeten naast de notariskosten ook schenkingsrechten worden betaald. Voor schenkingen aan een vzw en een private stichting zoals Fons Pereos bedraagt het tarief 7 procent. Voor schenkingen aan een openbare stichting is dat 7 procent in Vlaanderen en Wallonië en 6,6 procent in Brussel. De schenkingsrechten zijn immers geregionaliseerd. Het voordeel van deze werkwijze is dat er naderhand geen successierechten meer moeten worden betaald, ook niet bij een overlijden binnen de drie jaar. Voor het aanvaarden van schenkingen van meer dan 100.000 euro is wel een goedkeuring door de overheid nodig. De derde mogelijkheid is een legaat, waarbij het goede doel als begunstigde van een erfenis wordt aangeduid. Ook een duolegaat is hierbij mogelijk. Bij dit laatste wordt de erfenis in twee gesplitst. De helft gaat naar de klassieke erfgenamen, de andere helft naar een goed doel. Dit laatste betaalt dan wel de successierechten over de hele nalatenschap. Hiervoor gelden gunstige tarieven. Een bijkomend voordeel van een legaat is dat het nog kan worden herroepen tot bij het overlijden. (Belga)

De eenvoudigste manier om een bedrag aan een goed doel te schenken, is een handgift of een bankgift. Daarbij wordt een bedrag van de ene aan de andere geschonken of via de bank overgeschreven. Er zijn geen beperkingen inzake bedrag. Er is ook geen procedure te volgen. En er moeten geen belastingen op worden betaald. Het enige nadeel is dat bij het overlijden van de schenker binnen de drie jaar na de gift het bedrag terug bij zijn vermogen wordt geteld om de successierechten te berekenen. Een tweede mogelijkheid is een schenking via de notaris. Hierbij moeten naast de notariskosten ook schenkingsrechten worden betaald. Voor schenkingen aan een vzw en een private stichting zoals Fons Pereos bedraagt het tarief 7 procent. Voor schenkingen aan een openbare stichting is dat 7 procent in Vlaanderen en Wallonië en 6,6 procent in Brussel. De schenkingsrechten zijn immers geregionaliseerd. Het voordeel van deze werkwijze is dat er naderhand geen successierechten meer moeten worden betaald, ook niet bij een overlijden binnen de drie jaar. Voor het aanvaarden van schenkingen van meer dan 100.000 euro is wel een goedkeuring door de overheid nodig. De derde mogelijkheid is een legaat, waarbij het goede doel als begunstigde van een erfenis wordt aangeduid. Ook een duolegaat is hierbij mogelijk. Bij dit laatste wordt de erfenis in twee gesplitst. De helft gaat naar de klassieke erfgenamen, de andere helft naar een goed doel. Dit laatste betaalt dan wel de successierechten over de hele nalatenschap. Hiervoor gelden gunstige tarieven. Een bijkomend voordeel van een legaat is dat het nog kan worden herroepen tot bij het overlijden. (Belga)