Voetvrijstelling van 50.000 euro

Behalve van de vrijstelling van de gezinswoning geniet de langstlevende partner sinds 1 september nu ook van een zogenaamde voetvrijstelling op de eerste schijf van het roerende vermogen. Om maximaal van beide vrijstellingen te genieten is het fiscaal voordelig de volledige gezinswoning en minstens 50.000 euro roerend vermogen toe te bedelen aan de langstlevende partner, of minstens die mogelijkheid in te bouwen. Daarvoor bestaan eenvoudige technieken, zoals een keuzebeding of een testament.
...