Door de lage rente brengt sparen weinig tot niets op. Privéspaarders kunnen terugvallen op de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Spaarboekjes voor ondernemingen hebben die verplichting niet. Bij de meeste banken hebben die rekeningen een nulrente of een negatieve rente.
...

Door de lage rente brengt sparen weinig tot niets op. Privéspaarders kunnen terugvallen op de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Spaarboekjes voor ondernemingen hebben die verplichting niet. Bij de meeste banken hebben die rekeningen een nulrente of een negatieve rente. Heel wat kmo's en zelfstandigen hebben een cashoverschot. Om wat rendement te genereren, zoeken zij naar alternatieven. Uit een rondvraag van AXA Bank blijkt dat de helft van de vennootschappen bereid is te beleggen. Het is daarbij belangrijk te onthouden dat het geld voor een langere tijd vast staat. "Een bedrijf moet eerst uitmaken welk deel het kan missen voor vijf tot tien jaar", klinkt het bij experts van BNP Paribas Fortis. "Daarna moet een risicoprofiel worden opgemaakt. Hoeveel risico wil een onderneming nemen? Ze heeft verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld ten opzichte van de werknemers." Wie zijn liquiditeitsreserves nodig heeft, stelt zijn belegging beter uit.Op een termijnrekening plaats je je geld voor een termijn die je zelf bepaalt. Je krijgt een vooraf afgesproken rente, die vastligt voor de hele periode. Die rente is afhankelijk van de periode en de som die op de termijnrekening wordt gestort. Doorgaans zijn er geen kosten verbonden aan dat type rekening, tenzij je het bedrag voor het einde van de looptijd opvraagt. De banken zijn verplicht op de intresten een roerende voorheffing van 30 procent in te houden.Een tak26-product is vergelijkbaar met een tak21-product: beide voorzien in een gegarandeerd rendement en een winstdeelname. In tegenstelling tot een tak21 is een tak26 geen levensverzekering, maar een kapitalisatiecontract. Er is geen sprake van een verzekerde of begunstigde bij overlijden. Op een tak26 moet geen premietaks van 2 procent worden betaald, wat bij een tak21-verzekering wel het geval is. Daar staat tegenover dat 30 procent roerende voorheffing moet worden betaald op het rendement. Doorgaans hebben tak26-producten een looptijd van acht tot tien jaar. De meeste banken vragen een instappremie. Voor het Business Invest Plan van BNP Paribas Fortis is dat 3 procent op de netto geïnvesteerde eenmalige premie als die kleiner is dan 100.000 euro, of 2,75 procent als die groter of gelijk is aan 100.000 euro. Sommige banken rekenen ook uitstapkosten of een afkoopvergoeding aan. Door de rendementsgarantie zijn tak26-producten een vrij veilige investering. Ze vallen echter niet onder de depositogarantie tot 100.000 euro per klant die voor tak21-levensverzekeringen geldt.Bedrijven met een groter cashoverschot kunnen kiezen voor een beheermandaat. Onder meer Belfius biedt die formule aan voor een inleg van 250.000 euro. Er zijn zes strategieën, die gaan van heel defensief (100% obligaties) tot heel dynamisch (100% aandelen). Er zijn geen in- of uitstapkosten. Hou wel rekening met beheerskosten van 0,4 procent, de btw op de waarde van de beleggingsportefeuille en mogelijke transactiekosten. Voor wie dat iets te risicovol is, heeft Belfius het Belfius Business Portfolio Advanced gecreëerd. Dat beheermandaat heeft drie risicoprofielen en belooft een beperking van de koersdaling. De meeste banken bieden verschillende beleggingsfondsen aan. Ondernemers die weinig risico willen nemen, kunnen zich inschrijven voor een defensief obligatiefonds. Rechtstreeks beleggen in obligaties kan ook. Belfius heeft een vastrentende obligatie met een progressieve terugbetaling van het kapitaal en met meerdere vervaldagen, om beter in te spelen op het gedrag van de onderneming. Daarnaast zijn er gespecialiseerde fondsen. De strategiefondsen van BNP Paribas Fortis hebben een internationale spreiding en richten zich op moeilijk toegankelijke markten buiten West-Europa of opkomende markten. Triodos en AXA Bank hebben impactfondsen gecreëerd. Geld wordt dan alleen in duurzame fondsen belegd. De banken kiezen aandelen en obligaties van ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Ook bieden veel banken themafondsen aan. Dat kan gaan om beleggingskorven die zich richten op aandelen uit de farma- of de voedingssector. Die fondsen brengen doorgaans een groter risico met zich. Een negatief bericht over één bedrijf kan een hele sector doen kelderen. Tot slot is er de DBI-bevek. DBI staat voor definitief belaste inkomsten. De beveks keren 90 procent van hun inkomsten jaarlijks uit als dividend. Die fondsen zijn voor vennootschappen fiscaal interessant, omdat de meerwaarde op aandelen niet wordt belast. De minwaarden zijn niet aftrekbaar. "Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2018 zijn de activa van dat soort fondsen van 1 miljard tot 5 miljard gestegen", zegt Xavier Gys, head of invest bij AXA Bank. DBI-beveks beleggen alleen maar in aandelen, waardoor ze een groter risico meebrengen. "Ook voor ondernemers die minder risico willen nemen, bestaan er oplossingen", aldus Gys. "AXA Bank biedt modelportefeuilles aan waarvan het DBI-fonds slechts een deel uitmaakt. Zo belegt de ondernemer niet al zijn geld in een aandelenfonds, maar kan hij toch een fiscaal voordeel genieten."Bedrijven die meer risico willen nemen, en geïnteresseerd zijn in de Belgische film- en theaterindustrie, kunnen kiezen voor een taxshelter. BNP Paribas Fortis heeft het Film Finance-fonds. Belfius werkt met Casa Kafka Pictures. Het geïnvesteerde kapitaal levert na een maximumtermijn van achttien maanden een maximaal rendement op dat bij wet is vastgelegd op 'Euribor 12 maanden', vermeerderd met 4,5 procent. Euribor is een rente die banken in de eurozone elkaar aanrekenen om geld te lenen. De investering in een taxshelter geniet een fiscale vrijstelling van 421 procent (aanslagjaar 2021). Het fiscaal rendement kan alleen effectief worden als de onderneming winstgevend is en belastingen moet betalen.