De erfwetgeving voorziet automatisch in een ruime bescherming voor de langstlevende huwelijkspartner als er geen testament of een huwelijkscontract is. Dat blijft zo als de nieuwe erfwet op 1 september van kracht wordt.
...