Wie als klant facturen moet betalen, controleert best aandachtig of het rekeningnummer waarop de leverancier betaald moet worden, hetzelfde is als bij vorige transacties. Dit valt na te gaan met een e-bankingprogramma. Blijkt de leverancier plots een 'nieuw rekeningnummer' te hebben (wat op zich natuurlijk mogelijk is), neem dan veiligheidshalve contact op met het bedrijf in kwestie om dit te controleren, vooraleer u effectief betaalt. Wie toch in de val trapt, moet meteen contact opnemen met zijn eigen bank, die kan uitzoeken bij welke bank de oplichter een rekening heeft. Vervolgens kunt u bij die bank eisen dat zij de titularis van de rekening verzoeken het onverschuldigde bedrag terug te storten. Doe ook aangifte bij de politie. Ook voor leveranciers die de dupe werden van de vervalsing en dus tevergeefs op de betaling van facturen wachten, heeft de werkgeversorganisatie advies. In de eerste plaats kan de overstap naar e-facturatie veel leed voorkomen. Indien klanten echter vasthouden aan een factuur op papier, is het best om ook een duplicaat van de factuur via e-mail te verzenden. Verwijs daarbij naar het gevaar voor fraude en vraag de klant om uw rekeningnummer op het officieuze e-duplicaat naast dat op de officiële papieren factuur te leggen. Enkel als beide rekeningnummers overeenstemmen, mag de klant de factuur betalen. Indien de klant een verschil in rekeningnummer bemerkt, moet hij de leverancier contacteren vooraleer een betaling uit te voeren. Bijkt er manifest vervalsing in het spel te zijn, dan moet uiteraard meteen aangifte worden gedaan bij de politie. (Belga)

Wie als klant facturen moet betalen, controleert best aandachtig of het rekeningnummer waarop de leverancier betaald moet worden, hetzelfde is als bij vorige transacties. Dit valt na te gaan met een e-bankingprogramma. Blijkt de leverancier plots een 'nieuw rekeningnummer' te hebben (wat op zich natuurlijk mogelijk is), neem dan veiligheidshalve contact op met het bedrijf in kwestie om dit te controleren, vooraleer u effectief betaalt. Wie toch in de val trapt, moet meteen contact opnemen met zijn eigen bank, die kan uitzoeken bij welke bank de oplichter een rekening heeft. Vervolgens kunt u bij die bank eisen dat zij de titularis van de rekening verzoeken het onverschuldigde bedrag terug te storten. Doe ook aangifte bij de politie. Ook voor leveranciers die de dupe werden van de vervalsing en dus tevergeefs op de betaling van facturen wachten, heeft de werkgeversorganisatie advies. In de eerste plaats kan de overstap naar e-facturatie veel leed voorkomen. Indien klanten echter vasthouden aan een factuur op papier, is het best om ook een duplicaat van de factuur via e-mail te verzenden. Verwijs daarbij naar het gevaar voor fraude en vraag de klant om uw rekeningnummer op het officieuze e-duplicaat naast dat op de officiële papieren factuur te leggen. Enkel als beide rekeningnummers overeenstemmen, mag de klant de factuur betalen. Indien de klant een verschil in rekeningnummer bemerkt, moet hij de leverancier contacteren vooraleer een betaling uit te voeren. Bijkt er manifest vervalsing in het spel te zijn, dan moet uiteraard meteen aangifte worden gedaan bij de politie. (Belga)