Zodra een bank op de hoogte wordt gebracht van het
overlijden van een cliënt, is ze wettelijk verplicht zijn
rekeningen te blokkeren -- ook de gemeenschappelijke
rekeningen. Tot voor kort moesten de erfgenamen een
akte of een attest van erfopvolging voorleggen aan de
bank om de rekeningen te deblokkeren.
Een akte van erfopvolging wordt opgesteld door een
notaris. Houd rekening met 25 euro registratierechten,
7,5 euro rechten op geschriften, de kosten van de notariële
akte plus het ereloon van de notaris. Een attest
van erfopvolging is gratis. Het wordt opgesteld door de
ontvanger van het registratiekantoor waar de aangifte
van de nalatenschap wordt neergelegd.
Sinds 1 juli 2012 wordt een akte of een attest van erfopvolging
pas afgeleverd als de fiscale en sociale schulden
van de "betrokken personen" zijn voldaan.
Daarmee bedoelt de wetgever niet alleen de overledene,
maar ook alle wettelijke erfgenamen en de erfgenamen
die de erflater heeft aangewezen in zijn testament.
Als de overledene bijvoorbeeld zijn belastingen
nog niet had betaald, moeten de erfgenamen dat zo snel
mogelijk doen om de bankrekeningen te kunnen
deblokkeren.

KARINE HUET

Zodra een bank op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van een cliënt, is ze wettelijk verplicht zijn rekeningen te blokkeren -- ook de gemeenschappelijke rekeningen. Tot voor kort moesten de erfgenamen een akte of een attest van erfopvolging voorleggen aan de bank om de rekeningen te deblokkeren. Een akte van erfopvolging wordt opgesteld door een notaris. Houd rekening met 25 euro registratierechten, 7,5 euro rechten op geschriften, de kosten van de notariële akte plus het ereloon van de notaris. Een attest van erfopvolging is gratis. Het wordt opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor waar de aangifte van de nalatenschap wordt neergelegd. Sinds 1 juli 2012 wordt een akte of een attest van erfopvolging pas afgeleverd als de fiscale en sociale schulden van de "betrokken personen" zijn voldaan. Daarmee bedoelt de wetgever niet alleen de overledene, maar ook alle wettelijke erfgenamen en de erfgenamen die de erflater heeft aangewezen in zijn testament. Als de overledene bijvoorbeeld zijn belastingen nog niet had betaald, moeten de erfgenamen dat zo snel mogelijk doen om de bankrekeningen te kunnen deblokkeren.KARINE HUET