Op 20 juli is de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht aangenomen. De wet treedt in voege op 1 september, tegelijk met het nieuwe erfrecht (zie kader Kiezen voor het oude of het nieuwe erfrecht). De grootste veranderingen hebben betrekking op het huwelijksstelsel met een scheiding van goederen. De wetgever bouwt een bescherming in om te vermijden dat een partner onwetend in dat stelsel stapt.
...