Non bis in idem. Zelfs niet-juristen klinkt dat principe bekend in de oren. Het betekent dat niemand voor hetzelfde feit twee keer kan worden gestraft. Het beginsel vindt zijn grondslag in de hoogste rechtsnormen. Maar het Europees Hof voor de Rechten voor de Mens heeft het onlangs gerelativeerd in een heel specifieke casus. Ons Hof van Cassatie lijkt nog een stap verder te gaan en dat mensenrecht volledig uit te hollen.
...