Het bevestigt nogmaals de unieke koopkans in het voorjaar. Want heel wat aandelenmarkten staan al 60% hoger dan het dieptepunt van begin maart en sinds het begin van het jaar staat er voor de return of het rendement al een 3 vooraan. Uiteraard moet je geen helderziende zijn of over een glazen bol beschikken om te voorspellen dat het laatste kwartaal van het jaar minder zal zijn dan het net afgelopen derde trimester. De eerste week van het vierde trimester laat dat aanvoelen. Anderzijds weet u dat we ons al het hele jaar niet in het kamp van de doemdenkers bevinden en de komende maanden dus geen serieuze terugval verwachten. De kern van de argumentatie blijven de gigantische sommen cash die nog steeds langs de zijlijn staan. En als de regering nu ook nog kasbons, termijnrekeningen, obligaties ... fiscaal zou bestraffen door een verhoging van de roerende voorheffing (RV) tot 25%, dan zou dat alleen maar een terugkeer naar de aandelenmarkten stimuleren.
Nu de bladeren beginnen te vallen en we het laatste trimester zijn ingegaan, beginnen we stilaan te denken aan het volgende jaar. 2010 houdt wat ons betreft nog altijd de nodige positieve beloften in. Al zou het ons verbazen als de beurzen volgend jaar nog even hoge returns als dit jaar zouden laten optekenen. Het zal er dus mede op aan komen om de juiste thema's te kiezen. Holdings doen het traditioneel steeds beter naarmate de stijging in een verdere fase geraakt, door afnemende discounts ten opzichte van de intrinsieke waarde. We zien 2010 ook het jaar van de landbouwsector worden. Eerlijk gezegd hadden we van dat thema dit jaar al meer verwacht. Want de fundamentals zijn stevig. De voorbije 20 jaar is de wereldbevolking weer met 27% aangegroeid, en het wereldinkomen zelfs met 68%. Dat heeft geleid tot een toename van de vleesconsumptie op wereldschaal met 60% en van granen met 43%. De beschikbare oppervlakte voor landbouw is echter maar met 12% toegenomen en recent was er zelfs eerder sprake van een af- dan van toename. De druk om de productiviteit te verhogen, is al enorm en zal nog toenemen. Meer en betere zaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn aan de orde. Zoals in zoveel andere sectoren heeft de crisis ook in de landbouw gezorgd voor kortetermijndenken en defensieve reflexen. De kans op een lagere productie voor heel wat landbouwgrondstoffen zoals granen dit en volgend jaar is dan ook zeer reëel. En dat terwijl de voorraden historisch laag zijn. Een interessante cocktail voor een sterk 2010 voor de landbouwsector!
Danny Reweghs

Het bevestigt nogmaals de unieke koopkans in het voorjaar. Want heel wat aandelenmarkten staan al 60% hoger dan het dieptepunt van begin maart en sinds het begin van het jaar staat er voor de return of het rendement al een 3 vooraan. Uiteraard moet je geen helderziende zijn of over een glazen bol beschikken om te voorspellen dat het laatste kwartaal van het jaar minder zal zijn dan het net afgelopen derde trimester. De eerste week van het vierde trimester laat dat aanvoelen. Anderzijds weet u dat we ons al het hele jaar niet in het kamp van de doemdenkers bevinden en de komende maanden dus geen serieuze terugval verwachten. De kern van de argumentatie blijven de gigantische sommen cash die nog steeds langs de zijlijn staan. En als de regering nu ook nog kasbons, termijnrekeningen, obligaties ... fiscaal zou bestraffen door een verhoging van de roerende voorheffing (RV) tot 25%, dan zou dat alleen maar een terugkeer naar de aandelenmarkten stimuleren. Nu de bladeren beginnen te vallen en we het laatste trimester zijn ingegaan, beginnen we stilaan te denken aan het volgende jaar. 2010 houdt wat ons betreft nog altijd de nodige positieve beloften in. Al zou het ons verbazen als de beurzen volgend jaar nog even hoge returns als dit jaar zouden laten optekenen. Het zal er dus mede op aan komen om de juiste thema's te kiezen. Holdings doen het traditioneel steeds beter naarmate de stijging in een verdere fase geraakt, door afnemende discounts ten opzichte van de intrinsieke waarde. We zien 2010 ook het jaar van de landbouwsector worden. Eerlijk gezegd hadden we van dat thema dit jaar al meer verwacht. Want de fundamentals zijn stevig. De voorbije 20 jaar is de wereldbevolking weer met 27% aangegroeid, en het wereldinkomen zelfs met 68%. Dat heeft geleid tot een toename van de vleesconsumptie op wereldschaal met 60% en van granen met 43%. De beschikbare oppervlakte voor landbouw is echter maar met 12% toegenomen en recent was er zelfs eerder sprake van een af- dan van toename. De druk om de productiviteit te verhogen, is al enorm en zal nog toenemen. Meer en betere zaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn aan de orde. Zoals in zoveel andere sectoren heeft de crisis ook in de landbouw gezorgd voor kortetermijndenken en defensieve reflexen. De kans op een lagere productie voor heel wat landbouwgrondstoffen zoals granen dit en volgend jaar is dan ook zeer reëel. En dat terwijl de voorraden historisch laag zijn. Een interessante cocktail voor een sterk 2010 voor de landbouwsector! Danny Reweghs