Sinds 1 april zijn de gerechtelijke arrondissementen hervormd. Ze vallen nu grotendeels samen met de gebiedsomschrijving van de hoven van beroep. Van de oorspronkelijke 27 blijven er nog 12 over. Het gaat om West-Vlaanderen (Brugge - Kortrijk - Veurne - Ieper), Oost-Vlaanderen (Gent - Dendermonde - Oudenaarde) , Antwerpen (Antwerpen - Turnhout - Mechelen) , Limburg (Hasselt - Tongeren) , Leuven, Brussel, Nijvel, Eupen, Luik (Luik - Verviers - Hoei), Namen (Namen - Dinant), Luxemburg (Marche - Neufchâteau - Aarlen) en Henegouwen (Bergen - Doornik - Charleroi). Die samenvoeging heeft ook gevolgen voor de vzw's. Volgens de vzw-wet moeten ze in hun statuten vermelden onder welk gerechtelijk arrondissement ze vallen. Nu dit in een aantal gevallen wijzigt, moeten er aanpassingen gebeuren. En die moeten nadien worden gepubliceerd in de bijlagen van het Staatsblad. De vzw's die al onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Brussel, Eupen, Leuven, Luik, Namen of Nijvel vielen, moeten dus geen statutenwijziging doorvoeren om wettelijk in orde te zijn. Alle andere wel. De publicatieplicht had tot doel aan geïnteresseerden de kans te geven om op de griffie van de betrokken rechtbank het verenigingendossier van de vzw in te kijken. In de praktijk verandert dit evenwel niet. De vzw's moeten immers nog altijd hun jaarrekening neerleggen op de griffies van de oorspronkelijke 27 rechtbanken, waar hun dossier beheerd blijft. In plaats van meer informatie zullen geïnteresseerden dus minder precieze gegevens krijgen. Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's ijvert dan ook voor een wetswijziging. (Belga)

Sinds 1 april zijn de gerechtelijke arrondissementen hervormd. Ze vallen nu grotendeels samen met de gebiedsomschrijving van de hoven van beroep. Van de oorspronkelijke 27 blijven er nog 12 over. Het gaat om West-Vlaanderen (Brugge - Kortrijk - Veurne - Ieper), Oost-Vlaanderen (Gent - Dendermonde - Oudenaarde) , Antwerpen (Antwerpen - Turnhout - Mechelen) , Limburg (Hasselt - Tongeren) , Leuven, Brussel, Nijvel, Eupen, Luik (Luik - Verviers - Hoei), Namen (Namen - Dinant), Luxemburg (Marche - Neufchâteau - Aarlen) en Henegouwen (Bergen - Doornik - Charleroi). Die samenvoeging heeft ook gevolgen voor de vzw's. Volgens de vzw-wet moeten ze in hun statuten vermelden onder welk gerechtelijk arrondissement ze vallen. Nu dit in een aantal gevallen wijzigt, moeten er aanpassingen gebeuren. En die moeten nadien worden gepubliceerd in de bijlagen van het Staatsblad. De vzw's die al onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Brussel, Eupen, Leuven, Luik, Namen of Nijvel vielen, moeten dus geen statutenwijziging doorvoeren om wettelijk in orde te zijn. Alle andere wel. De publicatieplicht had tot doel aan geïnteresseerden de kans te geven om op de griffie van de betrokken rechtbank het verenigingendossier van de vzw in te kijken. In de praktijk verandert dit evenwel niet. De vzw's moeten immers nog altijd hun jaarrekening neerleggen op de griffies van de oorspronkelijke 27 rechtbanken, waar hun dossier beheerd blijft. In plaats van meer informatie zullen geïnteresseerden dus minder precieze gegevens krijgen. Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's ijvert dan ook voor een wetswijziging. (Belga)