Trouwen doen we nog altijd uit liefde. Maar een huwelijk biedt ook financiële voordelen, zeker als het over erven en schenken gaat. Het nieuwe erfrecht geeft meer vrijheid om de volledige erfenis toe te kennen aan de langstlevende partner.

Sinds begin september is er een nieuw erfrecht. Het goede nieuws is dat u meer vrijheid krijgt. Het slechte nieuws is dat giften uit het verleden of een testament opnieuw aan de wet getoetst moeten worden.

Het Waals Gewest heeft de belasting op schenkingen van vastgoed verlaagd. Het volgt het voorbeeld van Vlaanderen en Brussel. De notarissen voorspellen dat schenkingen van onroerende goederen de komende maanden weer erg op gang zullen komen.

Meer dan 90 procent van de schenkingen en bankgiften aan de kinderen zijn een voorschot op de erfenis. Na het overlijden van de schenker moeten die dus 'verrekend' worden. Maar hoe zit dat fiscaal? Moet er toch nog erfbelasting op betaald worden?

Wie sinds 1 september erft, heeft in Vlaanderen een jaar de tijd om een deel van de erfenis gratis door te geven aan zijn kinderen. Wat zijn de speregels? En is er een beter alternatief?