Bij de verkoop van een consumptiegoed heb je meestal twee jaar garantie. Deze termijn begint te lopen vanaf de levering. Om van de waarborg te kunnen genieten moet het gebrek reeds aanwezig zijn bij de levering. Je moet dat bewijzen. Doet het gebrek zich voor binnen de zes maanden na de levering, dan geldt er een vermoeden dat het gebrek toen al bestond. De verkoper moet dan het tegenbewijs leveren.

Wat kan je vragen?

Je hebt als koper de keuze tussen een kosteloze herstelling en een gratis vervanging van het product. De verkoper mag niet kiezen. Je keuze mag echter niet onredelijk zijn. Als het door jou gekochte product snel en gemakkelijk kan worden hersteld, mag je niet om een nieuw product vragen. De verkoper mag je geen herstellingskosten aanrekenen. Hij mag je ook geen verplaatsings- of verzendingskosten vragen. De herstelling of vervanging moet gebeuren binnen een redelijke termijn en zonder dat dit je ernstige overlast veroorzaakt. Gaat de herstelling enige tijd duren, dan kan je met de verkoper proberen overeen te komen dat je intussen een vervangtoestel ter beschikking krijgt. De verkoper is wettelijk niet verplicht je een vervangingstoestel te bezorgen.

Geld terug

Je geld terugvragen kan enkel als de herstelling of vervanging onmogelijk of onredelijk is. Dit is bv. het geval als het toestel niet meer gemaakt wordt. Je kan dan een prijsvermindering of zelfs de ontbinding van de koopovereenkomst vragen. In dit laatste geval krijg je je geld terug.

Bij de verkoop van een consumptiegoed heb je meestal twee jaar garantie. Deze termijn begint te lopen vanaf de levering. Om van de waarborg te kunnen genieten moet het gebrek reeds aanwezig zijn bij de levering. Je moet dat bewijzen. Doet het gebrek zich voor binnen de zes maanden na de levering, dan geldt er een vermoeden dat het gebrek toen al bestond. De verkoper moet dan het tegenbewijs leveren. Je hebt als koper de keuze tussen een kosteloze herstelling en een gratis vervanging van het product. De verkoper mag niet kiezen. Je keuze mag echter niet onredelijk zijn. Als het door jou gekochte product snel en gemakkelijk kan worden hersteld, mag je niet om een nieuw product vragen. De verkoper mag je geen herstellingskosten aanrekenen. Hij mag je ook geen verplaatsings- of verzendingskosten vragen. De herstelling of vervanging moet gebeuren binnen een redelijke termijn en zonder dat dit je ernstige overlast veroorzaakt. Gaat de herstelling enige tijd duren, dan kan je met de verkoper proberen overeen te komen dat je intussen een vervangtoestel ter beschikking krijgt. De verkoper is wettelijk niet verplicht je een vervangingstoestel te bezorgen.Je geld terugvragen kan enkel als de herstelling of vervanging onmogelijk of onredelijk is. Dit is bv. het geval als het toestel niet meer gemaakt wordt. Je kan dan een prijsvermindering of zelfs de ontbinding van de koopovereenkomst vragen. In dit laatste geval krijg je je geld terug.