Belastingen betalen is nooit leuk, maar wanneer je ze niet kan betalen nog veel minder. Want je bent nu eenmaal wettelijk verplicht om de Staat te geven wat de Staat toekomt. Een oplossing is naar je bank stappen en een lening vragen. Maar lang niet iedereen komt in aanmerking voor zo'n lening. Want misschien heb je sowieso al een reeks kredieten lopen: eentje voor je huis, eentje voor je auto, enz. Indien je bank oordeelt dat je nu al aan je limiet zit, houdt ze de geldkraan dicht. Er is echter een alternatief. Je kan namelijk bij de fiscale administratie een verzoekschrift indienen om het verschuldigde bedrag te spreiden in de tijd. Dat verzoekschrift moet je richten tot de ontvanger van de belastingen, wiens adres je terugvindt op je aanslagbiljet.Hoe ga je daarbij te werk? Leg de ontvanger de redenen uit waarom je het verschuldigde bedrag niet binnen de voorziene termijn kan betalen: onverwachte uitgaven, enkele financiële tegenslagen, ziekte, ontslag, enz. Probeer je problemen zoveel mogelijk te staven met documenten waaruit je inkomsten en uitgaven blijken.Stel de ontvanger zelf een afbetalingsplan voor. Probeer daarin redelijk te zijn: kom niet af met een plan waarbij het vijf jaar duurt eer de fiscus uiteindelijk zijn centen ziet. Voorzie steeds een voldoende hoge initiële betaling en vraag dan de rest te spreiden over 12 maanden bijvoorbeeld. Hoe redelijker je je opstelt, hoe groter de kans dat de ontvanger je voorstel zal aanvaarden. Wacht ook niet te lang met het indienen van je verzoekschrift. Indien je al aanmaningen hebt ontvangen of de fiscus dwangprocedures heeft opgestart, verkleinen je kansen op een schikking aanzienlijk. (DLA)

Belastingen betalen is nooit leuk, maar wanneer je ze niet kan betalen nog veel minder. Want je bent nu eenmaal wettelijk verplicht om de Staat te geven wat de Staat toekomt. Een oplossing is naar je bank stappen en een lening vragen. Maar lang niet iedereen komt in aanmerking voor zo'n lening. Want misschien heb je sowieso al een reeks kredieten lopen: eentje voor je huis, eentje voor je auto, enz. Indien je bank oordeelt dat je nu al aan je limiet zit, houdt ze de geldkraan dicht. Er is echter een alternatief. Je kan namelijk bij de fiscale administratie een verzoekschrift indienen om het verschuldigde bedrag te spreiden in de tijd. Dat verzoekschrift moet je richten tot de ontvanger van de belastingen, wiens adres je terugvindt op je aanslagbiljet.Hoe ga je daarbij te werk? Leg de ontvanger de redenen uit waarom je het verschuldigde bedrag niet binnen de voorziene termijn kan betalen: onverwachte uitgaven, enkele financiële tegenslagen, ziekte, ontslag, enz. Probeer je problemen zoveel mogelijk te staven met documenten waaruit je inkomsten en uitgaven blijken.Stel de ontvanger zelf een afbetalingsplan voor. Probeer daarin redelijk te zijn: kom niet af met een plan waarbij het vijf jaar duurt eer de fiscus uiteindelijk zijn centen ziet. Voorzie steeds een voldoende hoge initiële betaling en vraag dan de rest te spreiden over 12 maanden bijvoorbeeld. Hoe redelijker je je opstelt, hoe groter de kans dat de ontvanger je voorstel zal aanvaarden. Wacht ook niet te lang met het indienen van je verzoekschrift. Indien je al aanmaningen hebt ontvangen of de fiscus dwangprocedures heeft opgestart, verkleinen je kansen op een schikking aanzienlijk. (DLA)