U woont al enkele jaren samen met uw partner.
U trouwt niet en sluit ook geen samenlevingscontract.
In de ogen van de wet woont u dan feitelijk samen. Die
keuze heeft verregaande gevolgen als u of uw partner
zou overlijden. Nadat u jarenlang alles hebt gedeeld,
kunt u plots uit uw huis worden gezet of gedwongen
het pand te verkopen, en betaalt u huizenhoge successierechten.
Een voorbeeld: uw partner overlijdt. Zijn vermogen
wordt geschat op 50.000 euro. Als u gedomicilieerd
bent in het Vlaams Gewest, betaalt u daarop 45 procent
successierechten, of 22.500 euro. Als u wettelijk
zou samenwonen, draagt u slechts 3 procent of 1500
euro af.
Als u ervoor kiest feitelijk samen te blijven wonen, kan
die keuze dus zware financiële consequenties hebben.
Voelt u zich prima bij dat statuut, doe dan op tijd een
beroep op een notaris om de successie te plannen. Zo
vermijdt u onaangename verrassingen. Alle informatie
over successierechten vindt u op de website van de
federale overheidsdienst Financiën.

KARINE HUET

U woont al enkele jaren samen met uw partner. U trouwt niet en sluit ook geen samenlevingscontract. In de ogen van de wet woont u dan feitelijk samen. Die keuze heeft verregaande gevolgen als u of uw partner zou overlijden. Nadat u jarenlang alles hebt gedeeld, kunt u plots uit uw huis worden gezet of gedwongen het pand te verkopen, en betaalt u huizenhoge successierechten. Een voorbeeld: uw partner overlijdt. Zijn vermogen wordt geschat op 50.000 euro. Als u gedomicilieerd bent in het Vlaams Gewest, betaalt u daarop 45 procent successierechten, of 22.500 euro. Als u wettelijk zou samenwonen, draagt u slechts 3 procent of 1500 euro af. Als u ervoor kiest feitelijk samen te blijven wonen, kan die keuze dus zware financiële consequenties hebben. Voelt u zich prima bij dat statuut, doe dan op tijd een beroep op een notaris om de successie te plannen. Zo vermijdt u onaangename verrassingen. Alle informatie over successierechten vindt u op de website van de federale overheidsdienst Financiën.KARINE HUET