Na de corona-pandemie, komt de zondvloed, gedreven door de fors gestegen energieprijzen en de harde houding van de fiscus bij het innen van achterstallige belastingen.

Terwijl mensen en bedrijven nog steeds niet zijn bekomen van de gevolgen van corona, zou het nakende einde van de pandemie een lichtpunt moeten betekenen, doch niets is minder waar.

Harde houding van fiscus bij innen van achterstallige belastingen blijft niet zonder gevolgen.

De fel gestegen energie- eindfactuur en maandfactuur stelt een groot deel van onze modale gezinnen voor onmiddellijke, minstens toekomstige problemen. Vele gezinsbudgetten moeten noodgedwongen herzien worden en kunnen niet meer worden rondgefietst. Wetende dat gemiddeld ongeveer 35% van onze gezinnen éénouder- of ééninkomen-gezin is, wordt het vermoeden versterkt dat we op een nieuwe, langdurige pandemie van onbetaalbare rekeningen afstevenen. Eéntje die de volgende generaties zullen meedragen.

De stijging van de huurprijzen is evenmin bevorderlijk. Reken daar nog de toegenomen gas-, mazout- en benzineprijzen bij, dan kan iedereen een eenvoudige rekensom maken: trek van een maandelijks inkomen van 1.800 EUR tot 2.200 EUR de gemiddelde huurprijs (800 EUR), verplaatsingskosten naar het werk (250 EUR) en een energiefactuur (250 EUR) af, dan wordt het bijzonder krap of zelfs onmogelijk om het leven dat mensen hadden, op dezelfde wijze verder te zetten.

Niettegenstaande deze voor iedereen duidelijke situatie, blijkt dit geen verf te pakken bij de invorderingstechnieken van onze fiscus. Het is waar: de taak van de fiscus bestaat erin om zo snel mogelijk de belastingen te innen. Maar ook om - in geval het innen gevaar loopt - de rechten van de schatkist te vrijwaren. Blijkbaar werd er bij de fiscale administratie beslist dat mensen die hun belastingen niet onmiddellijk betalen, automatisch de rechten van de schatkist in gevaar brengen en er best een loonbeslag volgt.

Voor zij die weigeren de hierboven vermelde rekensom te maken, wil ik graag met een simpele vergelijking één en ander duidelijk maken. Ongeacht de hoogte van het inkomen, zal de burger nà loonbeslag door de fiscus, nog ongeveer 1.400 EUR over houden... Trek hiervan de huur (800 EUR) en de verplaatsingskosten naar het werk (250 EUR) af, dan blijft er...350 EUR over om van te leven. Dit laatste bedrag zal dan nog naar de gestegen energiefactuur moeten gaan.

Ter info: vandaag bedraagt een leefloon voor een gezin 1.478,22 EUR per maand. Met andere woorden elk loonbeslag zorgt voor een inkomen gelijk aan het leefloon.

Is een loonbeslag nog wel in de meeste gevallen het juiste middel? Worden de rechten van de schatkist hierdoor niet eerder gehypothekeerd dan gevrijwaard? Wat zijn daarvan de economische en sociale gevolgen? Alleszins tijd voor een parlementair debat.

Patrick Van Buggenhout is gerechtsdeurwaarder bij MyTrustO.

Na de corona-pandemie, komt de zondvloed, gedreven door de fors gestegen energieprijzen en de harde houding van de fiscus bij het innen van achterstallige belastingen.Terwijl mensen en bedrijven nog steeds niet zijn bekomen van de gevolgen van corona, zou het nakende einde van de pandemie een lichtpunt moeten betekenen, doch niets is minder waar.De fel gestegen energie- eindfactuur en maandfactuur stelt een groot deel van onze modale gezinnen voor onmiddellijke, minstens toekomstige problemen. Vele gezinsbudgetten moeten noodgedwongen herzien worden en kunnen niet meer worden rondgefietst. Wetende dat gemiddeld ongeveer 35% van onze gezinnen éénouder- of ééninkomen-gezin is, wordt het vermoeden versterkt dat we op een nieuwe, langdurige pandemie van onbetaalbare rekeningen afstevenen. Eéntje die de volgende generaties zullen meedragen. De stijging van de huurprijzen is evenmin bevorderlijk. Reken daar nog de toegenomen gas-, mazout- en benzineprijzen bij, dan kan iedereen een eenvoudige rekensom maken: trek van een maandelijks inkomen van 1.800 EUR tot 2.200 EUR de gemiddelde huurprijs (800 EUR), verplaatsingskosten naar het werk (250 EUR) en een energiefactuur (250 EUR) af, dan wordt het bijzonder krap of zelfs onmogelijk om het leven dat mensen hadden, op dezelfde wijze verder te zetten.Niettegenstaande deze voor iedereen duidelijke situatie, blijkt dit geen verf te pakken bij de invorderingstechnieken van onze fiscus. Het is waar: de taak van de fiscus bestaat erin om zo snel mogelijk de belastingen te innen. Maar ook om - in geval het innen gevaar loopt - de rechten van de schatkist te vrijwaren. Blijkbaar werd er bij de fiscale administratie beslist dat mensen die hun belastingen niet onmiddellijk betalen, automatisch de rechten van de schatkist in gevaar brengen en er best een loonbeslag volgt. Voor zij die weigeren de hierboven vermelde rekensom te maken, wil ik graag met een simpele vergelijking één en ander duidelijk maken. Ongeacht de hoogte van het inkomen, zal de burger nà loonbeslag door de fiscus, nog ongeveer 1.400 EUR over houden... Trek hiervan de huur (800 EUR) en de verplaatsingskosten naar het werk (250 EUR) af, dan blijft er...350 EUR over om van te leven. Dit laatste bedrag zal dan nog naar de gestegen energiefactuur moeten gaan.Ter info: vandaag bedraagt een leefloon voor een gezin 1.478,22 EUR per maand. Met andere woorden elk loonbeslag zorgt voor een inkomen gelijk aan het leefloon.Is een loonbeslag nog wel in de meeste gevallen het juiste middel? Worden de rechten van de schatkist hierdoor niet eerder gehypothekeerd dan gevrijwaard? Wat zijn daarvan de economische en sociale gevolgen? Alleszins tijd voor een parlementair debat.Patrick Van Buggenhout is gerechtsdeurwaarder bij MyTrustO.