Na de Spelen in Tokio had de minister aangekondigd dat hij een algemeen kader zou uitdokteren voor de fiscale behandeling van winstpremies. Vandaag betalen de atleten het normale tarief op hun winstpremies wanneer België bevoegd is om een belasting te heffen. Met dit nieuw kader wordt dit gebracht op 16,5 procent, naar analogie met het tarief voor de bezoldigingen van jonge sportbeoefenaars.

Het gaat om premies die worden toegekend door nationale of internationale sportfederaties, Nationale Olympische Comités, openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk. Een gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio leverde een premie op van 50.000 euro bruto, gefinancierd door de Nationale Loterij, en valt dus volledig onder het nieuwe gunsttarief.

'De prestaties van onze Belgische atleten inspireren het hele land. Wanneer zij medailles winnen en winstpremies verdienen, is het dan ook normaal dat we hen duidelijkheid bieden over hoe deze fiscaal worden behandeld. Het zou bijzonder ongepast zijn dat de minister van Financiën met een duim omhoog of omlaag zou beslissen welke prestaties van sporters uitzonderlijk genoeg zijn voor een gunstig regime', duidt Van Peteghem de nood aan het kader met één tarief.

Na de Spelen in Tokio had de minister aangekondigd dat hij een algemeen kader zou uitdokteren voor de fiscale behandeling van winstpremies. Vandaag betalen de atleten het normale tarief op hun winstpremies wanneer België bevoegd is om een belasting te heffen. Met dit nieuw kader wordt dit gebracht op 16,5 procent, naar analogie met het tarief voor de bezoldigingen van jonge sportbeoefenaars. Het gaat om premies die worden toegekend door nationale of internationale sportfederaties, Nationale Olympische Comités, openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk. Een gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio leverde een premie op van 50.000 euro bruto, gefinancierd door de Nationale Loterij, en valt dus volledig onder het nieuwe gunsttarief. 'De prestaties van onze Belgische atleten inspireren het hele land. Wanneer zij medailles winnen en winstpremies verdienen, is het dan ook normaal dat we hen duidelijkheid bieden over hoe deze fiscaal worden behandeld. Het zou bijzonder ongepast zijn dat de minister van Financiën met een duim omhoog of omlaag zou beslissen welke prestaties van sporters uitzonderlijk genoeg zijn voor een gunstig regime', duidt Van Peteghem de nood aan het kader met één tarief.