Sinds de heisa rond het vermogen van koningin Fabiola zijn constructies om erfeniskwesties te omzeilen zoals trusts en stichtingen weer in de belangstelling gekomen. Bij een trust draagt een settlor een vermogen juridisch over aan een trustee. Die moet het beheren ten voordele van de begunstigden. Concreet houdt dit in dat het vermogen juridisch en economisch wordt gesplitst. Juridisch maakt het geen deel meer uit van het vermogen van de settlor, zodat hij er ook niet meer op belast kan worden. Economisch wordt ermee gedaan wat hij aan de trustee heeft opgedragen. Een stichting sluit daar nauw bij aan. In tegenstelling tot de trust heeft de stichting zelf wel rechtspersoonlijkheid. Hij is ook eigenaar van het afgesplitste vermogen. De stichter zal in de stichtingsakte een raad van bestuur aanduiden die het vermogen zal beheren volgens de richtlijnen die de stichter heeft opgenomen in de statuten en waaraan niet kan worden geraakt. Het opzetten van de stichting kan om fiscale redenen worden overwogen, of om redenen van anonimiteit of om te vermijden dat een vermogen versnippert. Volgens de autoriteiten op Guernsey is er veel vraag uit Europa, China, Rusland en Latijns-Amerika om een stichting te kunnen oprichten op het eiland. (ANA)

Sinds de heisa rond het vermogen van koningin Fabiola zijn constructies om erfeniskwesties te omzeilen zoals trusts en stichtingen weer in de belangstelling gekomen. Bij een trust draagt een settlor een vermogen juridisch over aan een trustee. Die moet het beheren ten voordele van de begunstigden. Concreet houdt dit in dat het vermogen juridisch en economisch wordt gesplitst. Juridisch maakt het geen deel meer uit van het vermogen van de settlor, zodat hij er ook niet meer op belast kan worden. Economisch wordt ermee gedaan wat hij aan de trustee heeft opgedragen. Een stichting sluit daar nauw bij aan. In tegenstelling tot de trust heeft de stichting zelf wel rechtspersoonlijkheid. Hij is ook eigenaar van het afgesplitste vermogen. De stichter zal in de stichtingsakte een raad van bestuur aanduiden die het vermogen zal beheren volgens de richtlijnen die de stichter heeft opgenomen in de statuten en waaraan niet kan worden geraakt. Het opzetten van de stichting kan om fiscale redenen worden overwogen, of om redenen van anonimiteit of om te vermijden dat een vermogen versnippert. Volgens de autoriteiten op Guernsey is er veel vraag uit Europa, China, Rusland en Latijns-Amerika om een stichting te kunnen oprichten op het eiland. (ANA)