Een gemeente moet de gemeentelijke afvalbelastingen berekenen volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Daarbij moet rekening worden gehouden met de werkelijke kosten. Het Vlarema, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstromen, voorziet daarbij in enkele minima en maxima voor gemeenten die per kg gaan tariferen. Voor wie zijn grofvuil naar een containerpark brengt, zullen de tarieven tussen 0,02 euro en 0,30 euro per kg schommelen. Voor wie het laat ophalen, wordt dat 0,05 euro tot 0,60 euro per kg. Een kubieke meter grof huisvuil komt overeen met 200 kg. De bedoeling is dat deze tarieven in de toekomst naar elkaar toegroeien. Op die manier wil de Vlaamse overheid het afvaltoerisme naar de goedkoopste gemeenten voorkomen. Voorts zal ook worden gewerkt aan tarieven voor andere afvalstromen. (Belga)

Een gemeente moet de gemeentelijke afvalbelastingen berekenen volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Daarbij moet rekening worden gehouden met de werkelijke kosten. Het Vlarema, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstromen, voorziet daarbij in enkele minima en maxima voor gemeenten die per kg gaan tariferen. Voor wie zijn grofvuil naar een containerpark brengt, zullen de tarieven tussen 0,02 euro en 0,30 euro per kg schommelen. Voor wie het laat ophalen, wordt dat 0,05 euro tot 0,60 euro per kg. Een kubieke meter grof huisvuil komt overeen met 200 kg. De bedoeling is dat deze tarieven in de toekomst naar elkaar toegroeien. Op die manier wil de Vlaamse overheid het afvaltoerisme naar de goedkoopste gemeenten voorkomen. Voorts zal ook worden gewerkt aan tarieven voor andere afvalstromen. (Belga)