Wie gratis een woning ter beschikking krijgt van zijn werkgever of wie zijn elektriciteit niet moet betalen, geniet een voordeel tegenover wie dat wel moet. Dus moet dat worden belast als een voordeel in natura, vindt de fiscus. De fiscus kleeft een forfaitaire waarde op de voordelen. Voor gratis elektriciteit bedraagt die 420 euro voor gewone werknemers en 930 euro voor de bedrijfsleider. Voor gratis verwarming is dat respectievelijk 840 euro en 1870 euro. Voor een gratis woonst wordt naar het kadastraal inkomen gekeken. Is dat hoogstens 745 euro, dan bedraagt het berekende voordeel 100/60 x 1,25 x het geïndexeerd kadastraal inkomen. Bedraagt het meer dan 745 euro, dan wordt dat 100/60 x 3,8 x het geïndexeerd kadastraal inkomen. Dit laatste is bijna een verdubbeling tegenover enkele jaren geleden. Toen diende nog maar met 2 te worden vermenigvuldigd. (Belga)

Wie gratis een woning ter beschikking krijgt van zijn werkgever of wie zijn elektriciteit niet moet betalen, geniet een voordeel tegenover wie dat wel moet. Dus moet dat worden belast als een voordeel in natura, vindt de fiscus. De fiscus kleeft een forfaitaire waarde op de voordelen. Voor gratis elektriciteit bedraagt die 420 euro voor gewone werknemers en 930 euro voor de bedrijfsleider. Voor gratis verwarming is dat respectievelijk 840 euro en 1870 euro. Voor een gratis woonst wordt naar het kadastraal inkomen gekeken. Is dat hoogstens 745 euro, dan bedraagt het berekende voordeel 100/60 x 1,25 x het geïndexeerd kadastraal inkomen. Bedraagt het meer dan 745 euro, dan wordt dat 100/60 x 3,8 x het geïndexeerd kadastraal inkomen. Dit laatste is bijna een verdubbeling tegenover enkele jaren geleden. Toen diende nog maar met 2 te worden vermenigvuldigd. (Belga)