De gratis test is voorbehouden aan gewezen houtbewerkers die minstens 55 jaar zijn en minstens twintig jaar in de houtindustrie hebben gewerkt. Een langdurige blootstelling aan houtstof verhoogt immers de kans op neus- en sinuskanker. Hoe sneller die wordt opgespoord, hoe beter hij te behandelen is. Ook moet de gewezen houtbewerker symptomen vertonen die eventueel op de kanker kunnen wijzen. Het gaat bijvoorbeeld om willekeurige neusbloedingen, een neus die aan één kant verstopt blijft, bloedverlies bij het snuiten of het verlies van de reukzin. De betrokken werknemers kunnen zich laten onderzoeken door een neus-, keel- en oorspecialist. Die dient vervolgens zijn verslag naar het Fonds voor Beroepsziekten te sturen, waarna hij zal vergoed worden. Het FBZ zal maximum twee onderzoeken per persoon en per jaar op zich nemen. Als bij het onderzoek neus- of sinuskanker wordt vastgesteld, kan met het medische verslag en het resultaat van de biopsie automatisch een aanvraag tot vergoeding wegens beroepsziekte worden opgestart bij het FBZ. (Belga)

De gratis test is voorbehouden aan gewezen houtbewerkers die minstens 55 jaar zijn en minstens twintig jaar in de houtindustrie hebben gewerkt. Een langdurige blootstelling aan houtstof verhoogt immers de kans op neus- en sinuskanker. Hoe sneller die wordt opgespoord, hoe beter hij te behandelen is. Ook moet de gewezen houtbewerker symptomen vertonen die eventueel op de kanker kunnen wijzen. Het gaat bijvoorbeeld om willekeurige neusbloedingen, een neus die aan één kant verstopt blijft, bloedverlies bij het snuiten of het verlies van de reukzin. De betrokken werknemers kunnen zich laten onderzoeken door een neus-, keel- en oorspecialist. Die dient vervolgens zijn verslag naar het Fonds voor Beroepsziekten te sturen, waarna hij zal vergoed worden. Het FBZ zal maximum twee onderzoeken per persoon en per jaar op zich nemen. Als bij het onderzoek neus- of sinuskanker wordt vastgesteld, kan met het medische verslag en het resultaat van de biopsie automatisch een aanvraag tot vergoeding wegens beroepsziekte worden opgestart bij het FBZ. (Belga)