Mensen die erven van hun ouders, geven via een schenking vaak een deel van die nalatenschap door aan hun kinderen. Vroeger had dat tot gevolg dat twee keer belasting werd betaald op de overdracht van dezelfde goederen: er was erfbelasting verschuldigd na het overlijden en nog eens 3 procent schenkbelasting op de schenking.
...