U kunt de factuur van uw sportieve activiteiten gemakkelijk
drukken door naar uw ziekenfonds te stappen.
Sporten is goed voor de gezondheid, en dat beseffen de
ziekenfondsen maar al te goed. Ze hebben er baat bij dat
hun leden gezond blijven. Om hen aan te zetten tot
bewegen, betalen ze een deel van de lidmaatschapsbijdrage
van hun sportende leden terug.
De bedragen variëren van ziekenfonds tot ziekenfonds.
Bij de Socialistische Mutualiteiten, de Christelijke
Mutualiteit of Paternamut bedraagt de korting tot 40
euro per jaar per lid. Bij de Liberale Mutualiteit is dat 35
euro. Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betaalt 30
euro per jaar terug. Omnimut moedigt sportliefhebbers
aan met 20 euro per jaar en bij Euromut bedraagt de
tegemoetkoming 15 euro per jaar.
De terugbetalingsvoorwaarden zijn identiek bij alle ziekenfondsen.
U laat in uw sportclub een document van
uw ziekenfonds invullen. U kunt dat aanvragen bij het
lokale kantoor van uw ziekenfonds, of u kunt het
downloaden van de website. Soms wordt ook een document
gevraagd dat bewijst dat u uw lidgeld aan de sportclub
hebt betaald. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen en
bijna alle sporten geven recht op een korting.

KARINE HUET

U kunt de factuur van uw sportieve activiteiten gemakkelijk drukken door naar uw ziekenfonds te stappen. Sporten is goed voor de gezondheid, en dat beseffen de ziekenfondsen maar al te goed. Ze hebben er baat bij dat hun leden gezond blijven. Om hen aan te zetten tot bewegen, betalen ze een deel van de lidmaatschapsbijdrage van hun sportende leden terug. De bedragen variëren van ziekenfonds tot ziekenfonds. Bij de Socialistische Mutualiteiten, de Christelijke Mutualiteit of Paternamut bedraagt de korting tot 40 euro per jaar per lid. Bij de Liberale Mutualiteit is dat 35 euro. Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betaalt 30 euro per jaar terug. Omnimut moedigt sportliefhebbers aan met 20 euro per jaar en bij Euromut bedraagt de tegemoetkoming 15 euro per jaar. De terugbetalingsvoorwaarden zijn identiek bij alle ziekenfondsen. U laat in uw sportclub een document van uw ziekenfonds invullen. U kunt dat aanvragen bij het lokale kantoor van uw ziekenfonds, of u kunt het downloaden van de website. Soms wordt ook een document gevraagd dat bewijst dat u uw lidgeld aan de sportclub hebt betaald. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen en bijna alle sporten geven recht op een korting. KARINE HUET