Het meest voorkomende voordeel in deze reeks bestaat uit de privé-uitgaven die een bedrijfsleider mag doen met geld van zijn onderneming. Zolang hij die niet terugbetaalt, gaat het om een lening van het bedrijf aan hem. En dus zouden daarop normaal interesten moeten worden betaald. Gebeurt dat niet, dan gaat het om een voordeel in natura voor de bedrijfsleider. De wetgever stelt nu dat voor dergelijke voorschotten de normale rentevoet in 2013 8,80 procent bedroeg. De andere 'normale' tarieven voor 2013 zijn 0,12 procent per maand voor een wagenfinanciering, 0,23 procent per maand voor de financiering van andere aankopen en 3,20 procent per jaar voor een hypothecaire lening. Wie bij een bank of een verzekeraar werkt, krijgt vaak de mogelijkheid om op deze tarieven nog een korting te krijgen. Bijgevolg genoten ook zij van een belastbaar voordeel in natura. Het belastbaar voordeel in natura wordt berekend door het verschil te nemen tussen wat de werknemer en de bedrijfsleider werkelijk betaalden en hetgeen de lening hen aan intresten zou gekost hebben indien ze de normale tarieven hadden moeten betalen. Dat voordeel wordt vervolgens bij het inkomen gevoegd en dus belast tegen het tarief van de hoogste schijf waarin het inkomen valt. (Belga)

Het meest voorkomende voordeel in deze reeks bestaat uit de privé-uitgaven die een bedrijfsleider mag doen met geld van zijn onderneming. Zolang hij die niet terugbetaalt, gaat het om een lening van het bedrijf aan hem. En dus zouden daarop normaal interesten moeten worden betaald. Gebeurt dat niet, dan gaat het om een voordeel in natura voor de bedrijfsleider. De wetgever stelt nu dat voor dergelijke voorschotten de normale rentevoet in 2013 8,80 procent bedroeg. De andere 'normale' tarieven voor 2013 zijn 0,12 procent per maand voor een wagenfinanciering, 0,23 procent per maand voor de financiering van andere aankopen en 3,20 procent per jaar voor een hypothecaire lening. Wie bij een bank of een verzekeraar werkt, krijgt vaak de mogelijkheid om op deze tarieven nog een korting te krijgen. Bijgevolg genoten ook zij van een belastbaar voordeel in natura. Het belastbaar voordeel in natura wordt berekend door het verschil te nemen tussen wat de werknemer en de bedrijfsleider werkelijk betaalden en hetgeen de lening hen aan intresten zou gekost hebben indien ze de normale tarieven hadden moeten betalen. Dat voordeel wordt vervolgens bij het inkomen gevoegd en dus belast tegen het tarief van de hoogste schijf waarin het inkomen valt. (Belga)