Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe voor de aankoop van een woning of appartement, voor de werken aan het pand, voor nieuwbouw, voor de aankoop van een bouwgrond en onder bepaalde voorwaarden ook voor de terugbetaling van bestaande hypotheekleningen. Het toegepaste krediettarief hangt onder meer af van het belastbare inkomen van de kandidaat-kredietnemer en van het aantal personen ten laste. Ook de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond speelt een rol. Om in aanmerking te komen voor een sociale lening mag het belastbare inkomen voor een alleenstaande hoogstens 35.717 euro bedragen als zijn project niet in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel ligt. Is dat wel het geval, dan stijgt het toegelaten inkomen tot 37.417 euro. Gaat het om iemand met een ernstige handicap, dan bedraagt het toegelaten inkomen respectievelijk 39.283 euro en 41.153 euro. Voor alle anderen liggen de maxima op 53.569 euro plus 3.567 euro per persoon ten laste en op 56.120 euro plus 3.737 euro per persoon ten laste. Voorts zijn er maxima voor de projecten. Voor een alleenstaande mag de woning of het appartement buiten de kernstad en buiten de Vlaamse Rand niet meer waard zijn dan 202.800 euro. Voor een gezin met 3 personen stijgt dat tot 213.000 euro. In de kernstad en in de Vlaamse rand wordt dat respectievelijk 223.100 euro en 234.300 euro. Voor een kind van minder dan zes komt er een extra verhoging met respectievelijk 10.200 of 11.200 euro. (Belga)

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe voor de aankoop van een woning of appartement, voor de werken aan het pand, voor nieuwbouw, voor de aankoop van een bouwgrond en onder bepaalde voorwaarden ook voor de terugbetaling van bestaande hypotheekleningen. Het toegepaste krediettarief hangt onder meer af van het belastbare inkomen van de kandidaat-kredietnemer en van het aantal personen ten laste. Ook de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond speelt een rol. Om in aanmerking te komen voor een sociale lening mag het belastbare inkomen voor een alleenstaande hoogstens 35.717 euro bedragen als zijn project niet in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel ligt. Is dat wel het geval, dan stijgt het toegelaten inkomen tot 37.417 euro. Gaat het om iemand met een ernstige handicap, dan bedraagt het toegelaten inkomen respectievelijk 39.283 euro en 41.153 euro. Voor alle anderen liggen de maxima op 53.569 euro plus 3.567 euro per persoon ten laste en op 56.120 euro plus 3.737 euro per persoon ten laste. Voorts zijn er maxima voor de projecten. Voor een alleenstaande mag de woning of het appartement buiten de kernstad en buiten de Vlaamse Rand niet meer waard zijn dan 202.800 euro. Voor een gezin met 3 personen stijgt dat tot 213.000 euro. In de kernstad en in de Vlaamse rand wordt dat respectievelijk 223.100 euro en 234.300 euro. Voor een kind van minder dan zes komt er een extra verhoging met respectievelijk 10.200 of 11.200 euro. (Belga)