Meer dan zeven op de tien van de goede doelen die een legaat ontvingen, waren vooraf niet op de hoogte dat ze in een testament waren opgenomen. Ook blijkt dat meer dan 50 procent van diezelfde goede doelen dit kreeg van een persoon waarmee ze eerder nooit contact hadden. Meer dan 60 procent van die organisaties wordt zelfs erfgenaam zonder dat ze voorheen via donatie of lidmaatschap 1 cent ontvingen van de erflater.

Een legaat bedraagt gemiddeld 123.000 euro, waarmee iemand dus een serieuze impact heeft na zijn dood. Voor de goede doelen in kwestie is dit een enorm groot en vaak onverwacht cadeau. De onderzoekers zeggen dat drie organisaties rond kankerbestrijding in 2019 quasi volledig steunden op inkomsten uit legaten. In 2019 was het gemiddeld aantal legaten 10 per organisatie, een verdubbeling in 10 jaar tijd.

De hamvraag voor volgend jaar is wat de impact zal zijn van de afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen, waarmee schenkers voor een gunstig belastingtarief een deel van hun erfenis konden schenken aan goede doelen. Voor dertig organisaties waarvan de onderzoekers weten dat ze duolegaten ontvingen, telde dit systeem mee voor 56 procent van de legateninkomsten.

Jaarlijks volgt HOGENT in opdracht van testament.be de legaten op die goede doelen ontvangen. De bevindingen zijn gebaseerd op cijfers van 2019, wat de meest recente beschikbare gegevens zijn.

Meer dan zeven op de tien van de goede doelen die een legaat ontvingen, waren vooraf niet op de hoogte dat ze in een testament waren opgenomen. Ook blijkt dat meer dan 50 procent van diezelfde goede doelen dit kreeg van een persoon waarmee ze eerder nooit contact hadden. Meer dan 60 procent van die organisaties wordt zelfs erfgenaam zonder dat ze voorheen via donatie of lidmaatschap 1 cent ontvingen van de erflater. Een legaat bedraagt gemiddeld 123.000 euro, waarmee iemand dus een serieuze impact heeft na zijn dood. Voor de goede doelen in kwestie is dit een enorm groot en vaak onverwacht cadeau. De onderzoekers zeggen dat drie organisaties rond kankerbestrijding in 2019 quasi volledig steunden op inkomsten uit legaten. In 2019 was het gemiddeld aantal legaten 10 per organisatie, een verdubbeling in 10 jaar tijd. De hamvraag voor volgend jaar is wat de impact zal zijn van de afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen, waarmee schenkers voor een gunstig belastingtarief een deel van hun erfenis konden schenken aan goede doelen. Voor dertig organisaties waarvan de onderzoekers weten dat ze duolegaten ontvingen, telde dit systeem mee voor 56 procent van de legateninkomsten. Jaarlijks volgt HOGENT in opdracht van testament.be de legaten op die goede doelen ontvangen. De bevindingen zijn gebaseerd op cijfers van 2019, wat de meest recente beschikbare gegevens zijn.